Krajská komunikační kampaň Pardubického kraje je realizována ve spolupráci společnosti EKO-KOM, a.s., Krajského úřadu Pardubického kraje a Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.

Cíle komunikační kampaně:

  • zvýšit účast obyvatel na třídění odpadů;
  • zvýšit množství vytříděných odpadů;
  • zlepšit kvalitu vytříděných odpadů pro recyklaci;
  • podpořit stávající třídiče ve správnosti jejich chování.