Kam s odpady? „Spalovny jsou nejdražším řešením"

Pardubice, 25. 02. 2016 - "Pokud už odpady vzniknou, prosazujeme jejich další využití," prohlásil krajský radní zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil

Pardubice – V současné době probíhá připomínkové řízení zákona o odpadech. V prosinci loňského roku byl schválen Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje. Tato problematika se dotýká gesce radního zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov VÁCLAVA KROUTILA (na archivním snímku).

- Rok 2024 je chápán jako rok úplného zákazu skládkování. Co od toho lze očekávat?

S touto mylnou interpretací skutečnosti se bohužel setkávám dnes a denně. V dnešní době, kdy je informací z různých zdrojů přehršel, se často vytrácejí fakta a jejich logické návaznosti. Největším nešvarem jsou samozřejmě polopravdy vykládané ve špatných souvislostech. Rok 2024 je obdobím, které si Česká republika stanovila jako termín, kdy bude zakázáno skládkovat neupravený komunální odpad. Po tomto roce, pokud se nenajde další využití, budeme na skládky ukládat popel z domácností a podobné inertní zbytky, stejně jako je tomu v Německu nebo Rakousku, kde dnes existují tyto typy skládek.

Číst dál...

Známe vítěze soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Pardubice, 10. 02. 2016 - Celkem 1560 soutěžních obrázků, ale jen osm vítězů. Takový byl 6. ročník největšího výtvarného projektu v České republice – Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.

Pro porotu bylo náročné z tolika úžasných prací dětí a studentů vybrat ty nejlepší a ocenit je za jejich snahu, výtvarné cítění i pohled na svět. Mezi oceněnými se objevila jména známá, ale i jména nováčků soutěže. Děti kreslily obrázky ztvárňující kontrast mezi zdravou a nemocnou přírodou. Pak už byla řada na porotě, která hodnotila soutěžní práce ve dvou kolech, a také na veřejnosti. Ta mohla o svém vítězi hlasovat prostřednictvím webu soutěže.

"Sešla se řada úžasných prací a porota to letos opravdu neměla jednoduché. Jako tradičně pořadatelé pro soutěžící připravili i různá podtémata, která mohla některým dětem napovědět, kudy se ubírat. Namátkou škola v přírodě, zelená silnice, mosty pro zvířátka nebo třeba ekologická železnice, která pro tu nejmenší kategorii dostala název ‚mašinka Tom‘," řekl Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, který společně s hejtmanem Martinem Netolickým převzal nad projektem záštitu a během slavnostního vyhlašování předal vítězům ceny.

Číst dál...

Hejtman ocenil, že si děti uvařily jedlé barvy a malovaly vlastními prsty.

Známe vítěze soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Celkem 1560 soutěžních obrázků, ale jen osm vítězů. Takový byl 6. ročník největšího výtvarného projektu v České republice – Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Pro porotu bylo náročné z tolika úžasných prací dětí a studentů vybrat ty nejlepší a ocenit je za jejich snahu, výtvarné cítění i pohled na svět. Mezi oceněnými se objevila jména známá, ale i jména nováčků soutěže.

Kontrast mezi zdravou a nemocnou přírodou

Děti kreslily obrázky ztvárňující kontrast mezi zdravou a nemocnou přírodou. Pak už byla řada na porotě, která hodnotila soutěžní práce ve dvou kolech, a také na veřejnosti. Ta mohla o svém vítězi hlasovat prostřednictvím webu soutěže.

"Sešla se řada úžasných prací a porota to letos opravdu neměla jednoduché. Jako tradičně pořadatelé pro soutěžící připravili i různá podtémata, která mohla některým dětem napovědět, kudy se ubírat. Namátkou škola v přírodě, zelená silnice, mosty pro zvířátka nebo třeba ekologická železnice, která pro tu nejmenší kategorii dostala název ‚mašinka Tom‘," řekl Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje, který společně s hejtmanem Martinem Netolickým převzal nad projektem záštitu a během slavnostního vyhlašování předal vítězům ceny.

Číst dál...

Třicet nových kontejnerů, to je skvělé

V obci Kunčina na Svitavsku se ve velkém pustili do sběru tříděného odpadu. Jen letos tu z projektu sběrných nádob pořídili třicet nových kontejnerů a v příštím roce chtějí v tomto trendu pokračovat. Obecnímu úřadu záleží na tom, aby množství vytříděného odpadu vzrůstalo a vytváří k tomu svým občanům co možná nejlepší podmínky.

V obci Kunčině a přilehlé Nové Vsi žije přibližně čtrnáct set obyvatel. Pro sběr separovaného odpadu jim slouží už dvanáct sběrných stanovišť a v nich pětačtyřicet kontejnerů. Letos obec využila možnosti bezplatné výpůjčky z projektu sběrných nádob, realizovaného společností EKO-KOM, Pardubickým krajem a Regionálních rozvojovou agenturou Pardubického kraje, a pořídila si šestnáct kontejnerů na plast, osm na papír a šest nádob pro sběr skla.
"Letos jsem v úřadu první rok a hned se podařilo vypůjčit třicet kontejnerů, to je skvělé," říká starosta obce Miroslav Kubín. "Velmi tuto možnost spolupráce vítám. Chtěli bychom možnost třídění rozšířit i v dalším roce a znovu počet kontejnerů zvýšit formou výpůjčky," dodává starosta.

Číst dál...

Z Merkuru postavili nejlepší model třídičky

Lanškroun, 18. 12. 2015 -  Velkým úspěchem skončila účast žáků SOŠ a SOU Lanškroun v celostátní soutěži ve stavění z Merkuru "Merkur perFEKT Challenge" na VUT v Brně.


Tým ve složení David Toman, Jakub Langr, Daniel Tomášeka František Langr se na soutěž poctivě připravoval několik týdnů, i ve svém volném čase. Zadané téma znělo "Automatizovaná třídička odpadu". Na sestavení funkčního modelu třídičky měli soutěžící čas od 9.30 do 15.00 hodin. V odborné porotě zasedli vysokoškolští pedagogové. Reprezentanti lanškrounské školy se ve své kategorii umístili na prvním místě a získaný diplom jim umožňuje přijetí ke studiu na Elektrotechnickou fakultu VUT Brno bez přijímací zkoušky. "V únoru 2016 členy vítězných družstev čeká ještě superfinále této soutěže – moc si tedy neoddychnou, protože již nyní začínají trénovat," uvedl učitel

Přibližně 50 procent baterií se povaluje v domácnostech

Z průzkumu skladby komunálního odpadu realizovaného v letech 2013-2014 ve vybraných lokalitách v České republice vyšlo najevo, že množství vybitých baterií ve směsném komunálním odpadu je výrazně menší, než se předpokládalo. Hmotnostní podíl baterií ve zkoumaných vzorcích byl pouhých 0,15 %. Nenaplnily se tak předpoklady odborníků, že nevytříděné použité baterie - každoročně téměř 70 % z celkového množství dodaného na trh - končí převážně v odpadkových koších českých domácností a následně v komunálním odpadu či ve volné přírodě.

Uvedené výsledky naopak potvrzují závěry dřívějšího průzkumu Inventura realizovaného společností Recyklohraní, dle kterého se v průměrné české domácnosti nachází 49 baterií, z toho minimálně 8 použitých.

Číst dál...

Hasiče ocení za sběr starého elektra

Přepychy/Praha, 30. 10. 2015 - Dobrovolní hasiči z Pardubického kraje jsou nejaktivnější z celé České republiky. Sbor z Přepychů vyhrál doprovodnousoutěž Recyklujte s hasiči" a ocenění v hodnotě třiceti tisíc korun si převezmou již tuto sobotu v Praze na galavečeru vyhlášení letošní Miss Hasička Československa. První místo obdrží šek na třicet tisíc.

Vyhlášení bude doprovázet předávání šeku také na dvacet a deset tisíc korun za druhé a třetí místo v soutěži.
A čím že si hasiči z Pardubického kraje toto ocenění zaslouží? Hodnotilo se období od 1. dubna do konce září letošního roku, kdy byl tento čas věnován sběru vysloužilých spotřebičů.
"Vysbíralo se 16 012 kilogramů, což v přepočtu znamená, že každý v Přepychách odevzdal k recyklaci 174 kilogramů vysloužilých spotřebičů," říká Táňa Modlová z kolektivního systému pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Ten stál v roce 2011 u zrodu celého projektu Recyklujte s hasiči.
"Právě koeficient po přepočtu na obyvatele byl rozhodující pro celkové pořadí," dodala Táňa Modlová.
Do projektu Recyklujte s hasiči" se zapojilo už na 1 200 hasičských sborů z celé republiky. Odměny za sesbírané spotřebiče nezískávají jen ty vítězné týmy. Na odměnách, které z projektu hasiči získávají na základě množství shromážděného elektra, obdržel dosud každý sbor průměrně 6 500 korun.

Dobrá zpráva

Pardubice, 8. 9. 2015 - Pro obyvatele Pardubic máme dobrou zprávu. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu město ani v příštím roce zvyšovat nebude. 

Stejně jako v předchozích letech obyvatelé Pardubic za tyto služby zaplatí 500 korun. Rozhodlo o tom představenstvo Služeb města Pardubic. 
"Představenstvo se usneslo, že poplatek zůstane na totožné částce, která se nemění už od roku 2009," konstatoval předseda představenstva Služeb města Pardubic, pardubický radní Vítězslav Novohradský (ČSSD). 

"Poplatek se nebude zvyšovat i přesto, že za tu dobu došlo k nárůstu nákladů na likvidaci odpadů," pokračoval Vítězslav Novohradský. 
"Chceme občany Pardubic motivovat k tomu, aby 
třídili odpad," vysvětlil předseda představenstva Služeb města Pardubic.

Červené tašky by měl plnit elektroodpad

Pardubice, 8. 9. 2015 - Speciální tašky na drobný elektroodpad, které v září dostanou do schránek rodiny v pardubickém sídlišti Polabiny, mají obyvatelům města připomenout, že i vysloužilá elektrozařízení jsou cennou surovinou, a patří proto do speciálních kontejnerů na separovaný odpad. Červené tašky jim také "poradí", kde nejbližší kontejner najdou. 

"Po Pardubicích je v současné době rozmístěno 20 kontejnerů na drobné spotřebiče, které již v domácnostech dosloužily, rozměrnější elektrospotřebiče, například televize, je možno odevzdávat do sběrných dvorů. Ročně obyvatelé Pardubic odevzdají k recyklaci kolem 130 tun elektroodpadu," informovala Právo mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní. "Spotřebiče jsou recyklovány, čímž šetříme jak primární zdroje, tak energie. 

Číst dál...

Bubliny se dětem líbily

Chrudim, 11. 9. 2015 - "RECYKLUJTE VŠEMA DESETI". Tak se jmenovala akce, určená především dětem a mládeži, která se včera uskutečnila v režii společnosti "Elektrowin" na chrudimském Resselově náměstí a sloužila k propagaci sběru a třídění elektroodpadu. V zábavné části programu děti zaujal například bublinář se svoji show nazvanou "Čáry máry bublifuk".