Paradox u popelnic. Ty, kteří sabotují třídění, nelze postihnout

Pardubice, 15. 7. 2015 - Když člověk pohodí odpadky na ulici a zahlédnou ho přitom policisté, dostane pokutu. Jakmile však pytel například se zbytky jídla vyhodí do kontejneru na plasty, zůstane bez trestu. Vyhláška to totiž neřeší. V Pardubicích jsou dnes stovky barevně odlišených kontejnerů na třídění domácího odpadu. Před dvěma roky krajské město dokonce posunem o 393 míst v tabulce získalo ocenění Skokan roku v třídění odpadu. Větší anonymita v devadesátitisícovém městě však láká lidi uvedené nádoby používat i místo popelnic.

A přestože působí škodu, jejich jednání je nepostihnutelné. Viditelné to je zejména u kontejnerů v centru Pardubic, například v Havlíčkově ulici už nádoby v podstatě přestaly plnit svou funkci. 
Podle ředitelky Služeb města Ley Tomkové se někdy stane, že se obsah 
kontejnerů nedá vůbec použít ani k vytřídění. "Stává se nám, že kontejner je tak znečištěn směsným odpadem, že nelze předat zpracovateli," uvedla Tomková.

Číst dál...

Lidé zrecyklovali 3 tisíce televizí a 1 178 monitorů

Pardubice, 4. 7. 2015 - Obyvatelé Pardubic v loňském roce odevzdali k recyklaci 3 086 televizí, 1 178 monitorů a téměř 40 tun drobných spotřebičů. 
Jejich 
recyklace
 ušetřila přírodě například více než 7 tisíc metrů krychlových vody, což je objem představující roční potřebu vody k přežití, tedy k vaření a pití, pro téměř dva tisíce lidí. 

"Tím, že neodkládají nepotřebné spotřebiče mezi komunální odpad či na černé skládky, ale odevzdávají jej do sběrných dvorů nebo speciálních kontejnerů na elektroodpad, tedy k recyklaci, ušetřili v roce 2014 zhruba 1612 MWh elektrické energie, což představuje zhruba roční spotřebu elektřiny pro 400 domácností," řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. 


Pardubice se 
třídění odpadu věnují mnoho let. Ve městě přibývají kontejnery na separovaný odpad a rozšiřuje se spektrum tříděných komodit. V roce 2014 vytřídili
 pardubičtí občané 865 tun plastů, 894 tun papíru, 966 tun skla, 103 tun nebezpečných odpadů a 244 tun starého textilu. Od roku 2007 je ve městě zvlášť ukládán i bioodpad ze zahrad. Popelnici na něj má v současné době u domu již více než 2150 domácností. Loni jejich uživatelé poslali kompostárně 1165 tun odpadu ze zahrad, celkem v ní skončilo 2 506 tun bioodpadu. 

V Pardubicích přibyly další velkoobjemové kontejnery

Pardubice, 14. 7. 2015 - Obyvatelé Pardubic si rychle zvykli na červené kontejnery, do nichž se odkládá oblečení pro Oblastní charitu Pardubice. Během května do nich odevzdali dokonce čtyřikrát více šatstva než v březnu, prvním měsíci jejich fungování ve městě. Celkem se sesbíralo během čtyř měsíců již téměř 16 tun oblečení pro potřebné. Od června navíc fungují ve městě pro charitu další čtyři velké kontejnery na textil. 

"Jedná se o velkoobjemové 
kontejnery, které spravovala Diakonie Broumov. Služby města Pardubic, které je provozují, je přestříkaly na červeno a dali jim logo charity tak, aby je obyvatelé města bezpečně poznali. Umístěné jsou nyní na náměstí Dukelských hrdinů a v ulicích Jana Zajíce, Družby a K Polabinám," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic Miroslav Míča.

Číst dál...

"Vychovali jsme celou generaci Čechů k tomu, aby své odpady třídili,"

Krajské noviny, 26. 6. 2015 (rozhovor s Lukášem Grolmusem ze společnosti EKO-KOM, a.s.)

Není příliš oborů, ve kterých bychom patřili k evropské špičce, tím spíš, jednáli se o činnost, která byla pro předchozí generace neznámou. V třídění odpadů, o kterém jsme před dvaceti lety prakticky nic nevědli, to tak ale je. Jak potvrzuje Lukáš Grolmus, ředitel oddělení komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, dvaasedmdesát procent Čechů pravidelně svůj odpad třídí a v celkové míře recyklace jsme v mezievropském srovnání na čtvrtém místě. 

- Třídění odpadů je bezesporu činnost důležitá a velká část občanů o tom už dnes nepochybuje. Jak složité bylo toto povědomí do lidí dostat? Jak náročné zároveň bude přesvědčit tu menšinu těch, kteří třídění považují za zbytečné? 

Díky mnohaleté vzdělávací kampani společnosti
EKO-KOM a osvětě spojené s informováním veřejnosti o významu třídění a recyklace odpadů se podařilo přesvědčit už skoro tři čtvrtiny obyvatel ČR, aby svůj odpad třídily. S tím jsou ovšem spojené také podmínky, které občané vyžadují, aby třídili, v tomto případě to znamená, aby měli sběrné nádoby dostatečně dostupné. Tento faktor hraje také zásadní roli v rozhodování obyvatel, zda budou své odpady třídit či nikoliv. V ulicích je k dispozici přes 253 000 barevných kontejnerů, což nás řadí, ve srovnání s evropskými zeměmi, k zemím s největší hustotou sběrné kontejnerové sítě. Osvěta a dostupná sběrná síť je tedy nezbytná k tomu, aby lidé třídili. Samozřejmě se nám nepodaří přesvědčit 100 % obyvatel ČR ke třídění odpadů, ovšem budeme se nadále snažit počet obyvatel ochotných odpady třídit postupně zvyšovat. To ostatně patří také mezi povinnosti, které jako Autorizovaná obalová společnost musíme z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí plnit. 

Číst dál...

Největší kulturní akce Pardubického kraje, festival JamRock, zaznamenal rekord!

Žamberk, 1. 7. 2015 - Rekordní návštěvou vyrovnal JamRock festivaly jako je RfP a další. Letos zaznamenal JamRock největší kulturní akce Pardubického kraje přes 25 tisíc diváků, kteří prošli branami, aby si užili nabitý program prakticky od rána do rána.

JamRock je multižánrový festival, který krom muziky rockové, folkové i elektronické scény nabízí i divadla, baviče, umělce ze stále populárnější tzv. street art scény, ale i sport, soutěže, až po kino a samostatný dětský festival.Oproti drtivé většině současných festivalů se odehrává v překrásné podhorské přírodě okraje Orlických hor, takže se zároveň stává vyhledávanou turisticko-výletní destinací.

Číst dál...

V Chrudimi přemýšlejí, jak dále s odpady

Chrudim, 29. 6. 2015 - Město Chrudim připravuje novou koncepci odpadového hospodářství. Město je z hlediska zákona o odpadech původcem odpadů, které produkují občané žijící na jeho území a jako původce je tedy povinno připravovat Plán odpadového hospodářství (POH). Město disponovalo do konce roku 2010 platným plánem, který byl poté aktualizován a jeho platnost byla prodloužena.

V současné době je potřeba vytvořit plán nový, jenž musí být v souladu se základními dokumenty a nástroji v oblasti odpadového hospodářství, jako je Plán odpadového hospodářství ČR, na který navazuje Plán odpadovéhohospodářství Pardubického kraje. Zpracovatelem POH města Chrudim je na základě poptávkového řízení společnost ISES z Prahy.
"Odpady nejsou pro veřejnost nikterak zajímavé téma, ovšem výrazně se promítají do rozpočtu města. Do budoucna se musí vyřešit skládkování, které v podstatě ve své dnešní podobě nebude možné. Je potřeba začít hledat alternativy a zároveň snižovat produkci odpadů," řekl místostarosta Chrudimi Roman Málek, který je současně členem městského i krajského týmu pro přípravu koncepce odpadového hospodářství. 

Číst dál...

Svitavy patří k nejčistším

29. 6. 2015 Svitavy - Město Svitavy se může pochlubit tím, že se ve srovnání s ostatními místy Česka vtěsnalo mezi ty vůbec nejlepší. Čistý vzduch, upravené a "vymydlené" ulice, příjemné prostředí. To si představuje každý jako idylu života. Podle nejnovějších zjištění právě to lidé naleznou ve Svitavách. Za uplynulý rok se totiž staly pátým městem z celé země, které nejvhodněji pečuje o životní prostředí.

"Náš odbor na úřadě se právě této oblasti intenzivně věnuje a má výsledky," pochvaluje si starosta Svitav David Šimek, kterého zároveň potěšily výsledky zprávy o stavu životního prostředí v někdejším okresním městě. 

Skládky boří čísla. Do značné míry se na dobrém výsledku podílí kromě odboru životního prostředí také městská společnost Sportes, jejíž pracovníci solidně dokáží i přes omezené personální možnosti obhospodařovat velké území, což zahrnuje mimo jiné také péči o stromy, či další součásti veřejné zeleně. Na situaci ve městě však spatřuje jen jedinou kaňku. 

Číst dál...

Každý občan kraje vytřídí průměrně 70 kg odpadu

Pardubice, 26. 6. 2015 - Pardubický kraj obhájil prvenství mezi kraji ve tříděníodpadu. Průměrně každý občan kraje vytřídil 68,2 kilogramu plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů za rok. Krajský radní zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil výsledek označil za skvělý dárek k patnáctým narozeninám kraje. Nejlepší obcí ve sběru tříděnéhoodpadu v Pardubickém kraji a vítězem Perníkové popelnice za rok 2014 se stala obec Neratov.

Objem vytříděnéhoodpadu se oproti roku 2013 v kraji opět zvýšil, a to téměř o půl kilogramu na obyvatele. Hodnota za rok 2014 činila 44,6 kilogramu papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu. "Dlouhodobě se u nás tříděníodpadůdaří. Vždyť před deseti lety činilo množství papíru, plastů, skla, nápojových kartonů 26 kilogramů na osobu za rok. Do loňského roku jsme roční výtěžnost téměř zdvojnásobili. Nadprůměrně, v rámci České republiky, se již daří třídit v podstatě všechny komodity a meziročně u nás vytříděné množství stále stoupá," sdělil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil. 

Číst dál...

Neratov převzal od Horních Ředic štafetu šampiona v třídění odpadů

Pardubice, 12. května 2015 – Zatímco v loňském roce v soutěži obcí ve sběru tříděného odpadu kralovaly Horní Ředice, letos od nich pomyslnou štafetu v Perníkové popelnici Pardubického kraje 2014 převzala obec Neratov. Ta se totiž stala absolutním vítězem v pořadí už 8. ročníku soutěže, probíhající po celý loňský rok. Vyhlašovatelem soutěže je společnost EKO-KOM a.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími partnery.

Soutěž obcí s názvem O Perníkovou popelnici je vyhlašována ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu, ale směřuje také k naplňování cílů plánu odpadového hospodářství kraje. Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel. „Osobně považuji třídění odpadů za součást ekologické gramotnosti. To je můj názor, který zastávám už mnoho let. Jsem proto rád, že se nám společně podařilo postavit projekt, který motivuje nejen obce jako takové, ale i jejich občany k separaci odpadu. Lidé si uvědomili, že tím chrání nejen přírodu, ale také že si tím vytváří i příjemné prostředí pro život. No, a že obec může získat do svého rozpočtu nějakou tu korunu navíc, to už je „jen“ třešinka na dortu,“ prohlásil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil.

Číst dál...

Objevte zaniklý způsob nakupování bez zbytečných obalů

Jednoduché - do své vlastní nádobky si odsypete přesně tolik, kolik chcete, zvážíte a zaplatíte. Žádné zbytečné obaly, žádné zbytečné plýtvání potravinami. Myšlenka prodeje potravin bez obalů není žádná revoluce, ale návrat něčeho, co tu dříve bylo, jen se to v dnešní uspěchané době kamsi vytratilo.

Iniciativa Bez obalu se jako první v České republice snaží prosadit prodej kvalitních potravin takzvaně na váhu do znovupoužitelných obalů. Hlavním cílem iniciativy je zbavit se používání jednorázových obalů, drahých a nešetrných k životnímu prostředí.

„Jednorázové obaly, spolu s jídlem, které z nich nestačíme spotřebovat, tvoří až 90 % komunálního odpadu, z něhož se přitom zrecykluje jen zlomek,“ říká za iniciativu Bezobalu Petr Hanzel.

"Většina zákazníků si také neuvědomuje, že v ceně potravin v jednorázových baleních jsou kromě výrobních nákladů na obal započítány i miliardové výdaje společností na marketing, PR a další aktivity spojené s propagací dané značky. Ty však firmy neplatí ze svého, ale z peněz svých zákazníků. Navíc je třeba si uvědomit, že i enormní náklady na neefektivní recyklaci obalových hmot jsou hrazeny z kapes daňových poplatníků, tedy nás všech," dodává Hanzel. Zbytečným obalům je prostě lepší se vyhnout.

 

Číst dál...