Lidé zrecyklovali 3 tisíce televizí a 1 178 monitorů

Pardubice, 4. 7. 2015 - Obyvatelé Pardubic v loňském roce odevzdali k recyklaci 3 086 televizí, 1 178 monitorů a téměř 40 tun drobných spotřebičů. 
Jejich 
recyklace
 ušetřila přírodě například více než 7 tisíc metrů krychlových vody, což je objem představující roční potřebu vody k přežití, tedy k vaření a pití, pro téměř dva tisíce lidí. 

"Tím, že neodkládají nepotřebné spotřebiče mezi komunální odpad či na černé skládky, ale odevzdávají jej do sběrných dvorů nebo speciálních kontejnerů na elektroodpad, tedy k recyklaci, ušetřili v roce 2014 zhruba 1612 MWh elektrické energie, což představuje zhruba roční spotřebu elektřiny pro 400 domácností," řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. 


Pardubice se 
třídění odpadu věnují mnoho let. Ve městě přibývají kontejnery na separovaný odpad a rozšiřuje se spektrum tříděných komodit. V roce 2014 vytřídili
 pardubičtí občané 865 tun plastů, 894 tun papíru, 966 tun skla, 103 tun nebezpečných odpadů a 244 tun starého textilu. Od roku 2007 je ve městě zvlášť ukládán i bioodpad ze zahrad. Popelnici na něj má v současné době u domu již více než 2150 domácností. Loni jejich uživatelé poslali kompostárně 1165 tun odpadu ze zahrad, celkem v ní skončilo 2 506 tun bioodpadu.