Paradox u popelnic. Ty, kteří sabotují třídění, nelze postihnout

Pardubice, 15. 7. 2015 - Když člověk pohodí odpadky na ulici a zahlédnou ho přitom policisté, dostane pokutu. Jakmile však pytel například se zbytky jídla vyhodí do kontejneru na plasty, zůstane bez trestu. Vyhláška to totiž neřeší. V Pardubicích jsou dnes stovky barevně odlišených kontejnerů na třídění domácího odpadu. Před dvěma roky krajské město dokonce posunem o 393 míst v tabulce získalo ocenění Skokan roku v třídění odpadu. Větší anonymita v devadesátitisícovém městě však láká lidi uvedené nádoby používat i místo popelnic.

A přestože působí škodu, jejich jednání je nepostihnutelné. Viditelné to je zejména u kontejnerů v centru Pardubic, například v Havlíčkově ulici už nádoby v podstatě přestaly plnit svou funkci. 
Podle ředitelky Služeb města Ley Tomkové se někdy stane, že se obsah 
kontejnerů nedá vůbec použít ani k vytřídění. "Stává se nám, že kontejner je tak znečištěn směsným odpadem, že nelze předat zpracovateli," uvedla Tomková.

V některých případech se však dá obsah ještě vytřídit. Jenomže proč to dělat, když by stačilo, aby do každého separačníhokontejneru každý házel jen to, co tam patří. A jak si asi připadají lidé, kteří jdou k nádobám s poctivě vytříděným papírem či plasty a uvnitř vidí směsný odpad? 

Městská policie říká, že proti tomu nic dělat nemůže. "Platnými vyhláškami města Pardubice není blíže specifikován postup obyvatelů města při třídění odpadů. Tím není dána ani povinnost městské policie tuto činnost kontrolovat," uvedla mluvčí strážníků Lucie Klementová. 


Pokud však policista uvidí někoho, jak vyhazuje odpadky na ulici, anebo obsah 
kontejneru vyhazuje ven, postupuje podle zákona a toto protiprávní jednání postihne. Jinými slovy, kdo pohodí odpad vedle separačníhokontejneru, dostane pokutu. Kdo však vhodí dovnitř něco jiného, než k čemu je kontejner určen, je beztrestný. Lepší návod nezodpovědným lidem, jak se zbavit domácího netříděného odpadu, už snad ani nemůže být. "Jedna z cest, jak zamezit znečišťování separovaného odpadu ve veřejných kontejnerech, je instalace dostatečného počtu nádob na směsný odpad. Nicméně vždy bude záležet na přístupu každého občana a zde má svou neodmyslitelnou roli osvěta," uvedla ředitelka Tomková. 


Přitom každý občan ví, kam směsný odpad vyhodit, dokonce i ti, co "zapomněli" zaplatit poplatky za odvoz. "Pokud mají někde pocit, že je počet popelnic nedostatečný, obracejí se lidé na nás a my předáváme požadavek na magistrát," řekla tajemnice prvního pardubického obvodu Gabriela Křížková. 


Ředitelka Služeb města Tomková uvedla, že podíl odpadu, který patří do nádob na směsný odpad, v těch na 
separaci proto stále ubývá. 
Osvěta však neosloví úplně všechny lidi. Pomohla by úprava vyhlášky a přístup městské policie tak, aby se dalo lépe zabránit znehodnocování
separovaného odpadu.