Třicet nových kontejnerů, to je skvělé

V obci Kunčina na Svitavsku se ve velkém pustili do sběru tříděného odpadu. Jen letos tu z projektu sběrných nádob pořídili třicet nových kontejnerů a v příštím roce chtějí v tomto trendu pokračovat. Obecnímu úřadu záleží na tom, aby množství vytříděného odpadu vzrůstalo a vytváří k tomu svým občanům co možná nejlepší podmínky.

V obci Kunčině a přilehlé Nové Vsi žije přibližně čtrnáct set obyvatel. Pro sběr separovaného odpadu jim slouží už dvanáct sběrných stanovišť a v nich pětačtyřicet kontejnerů. Letos obec využila možnosti bezplatné výpůjčky z projektu sběrných nádob, realizovaného společností EKO-KOM, Pardubickým krajem a Regionálních rozvojovou agenturou Pardubického kraje, a pořídila si šestnáct kontejnerů na plast, osm na papír a šest nádob pro sběr skla.
"Letos jsem v úřadu první rok a hned se podařilo vypůjčit třicet kontejnerů, to je skvělé," říká starosta obce Miroslav Kubín. "Velmi tuto možnost spolupráce vítám. Chtěli bychom možnost třídění rozšířit i v dalším roce a znovu počet kontejnerů zvýšit formou výpůjčky," dodává starosta.

 

Letošní výpůjčku obec využila pro doplnění stávající sítě, která byla podle starosty místy velmi řídká. V případě plastů pak obec bude postupně přecházet ze současného pytlového sběru na svozy kontejnerů. V roce 2016 ale budou ještě oba systémy fungovat současně. "Nejvíce se u nás třídí plasty, kontejnery jsou plné za týden. Myslím, že jsme na tom s tříděním dobře a budu rád, když se bude situace i nadále zlepšovat a vytříděného materiálu bude přibývat," doufá starosta Kunčiny Miroslav Kubín. Společnost EKO-KOM, a.s., společně se svými partnery realizuje projekt sběrných nádob už více než deset let a jak je vidět i na příkladu Kunčiny, o bezplatné výpůjčky zájem stále je. Obce tyto nádoby využívají buď k zahuštění sběrné sítě, nebo obnovují a vyměňují již opotřebované kontejnery. "Projekt zahrnuje nádoby na běžné komodity, které domácnosti třídí nejvíc – tedy plasty, papír a sklo. Kontejnery nakupujeme podle požadavků obcí a půjčujeme je na základě dohody na dobu neurčitou," popisuje pravidla projektu regionální manažer EKO-KOM, a.s., Stanislav Dokoupil.
Oficiální název projektu je "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji". Název už naznačuje cíl projektu – pomoci obcím zajistit sběrovou síť tak, aby byla snadno dostupná pro všechny občany. V Pardubickém kraji už je rozmístěno více jak dvanáct tisíc kontejnerů pro tříděný sběr, vzdálenost k tzv. sběrnému místu je v průměru 100 metrů.
"Všechny aktivity, které spolu s obcemi v oblasti třídění odpadů realizujeme, mají svou odezvu. Odpad třídí už tři čtvrtiny obyvatel a Pardubický kraj patří mezi regiony k těm nejaktivnějším. Lidé tu vytřídí o pět kilogramů odpadu za rok v přepočtu na jednoho obyvatele více, než je celorepublikový průměr," doplňuje regionální manažer Stanislav Dokoupil.
Informace o třídění v regionu je možné najít na stránkách www. ekontejnery.cz.
Se správným tříděním odpadu pak může pomoci web www.jaktridit.cz.