Obyvatelé Přelouče se zlepšili ve třídění odpadu

Pardubice, 16. 02. 2016 - Obyvatelé Přelouče se zlepšili ve třídění papíru, skla a plastů. Napomohla tomu tamní radnice. Lidem rozdala dva tisíce sad tašek na separovaný odpad a navýšila počet sběrných nádob v ulicích. Stejně tak stoupl i počet vytříděných elektrospotřebičů. Naopak u biomasy nastal pokles. Podle města za to může hlavně loňské sucho.