V Pardubicích se budou děti učit třídit odpad a možná přijde i slon

 V Pardubicích se ve čtvrtek 14. června 2007 uskuteční Den se službami města, který společnost Služby města Pardubic pořádá u příležitosti 10. výročí založení této městské firmy. Bohatý program zaměřený na ekologii se bude konat na Pernštýnském náměstí od 9.00 do 15.00 hod.

"Součástí programu bude výstava naší techniky s ukázkami práce s ní. Měl by přijít i živý slon, jehož stylizovaná podoba je maskotem naší firmy, a přinést dárečky“ prozradil mluvčí Služeb města Pardubic Čestmír Nejedlý. Ekocentrum Paleta bude vyrábět ruční papír, k vidění bude rovněž tkalcovská dílna, pro děti budou přichystány vědomostní soutěže a mnohé další. Obdobné akce v Pardubickém kraji již proběhly v dubnu ve Vysokém Mýtě a v červnu v Ústí nad Orlicí. Především děti se mohou těšit na Barevný den, který se od dubna do října koná zhruba v padesáti českých a moravských městech a obcích. Tyto dny se pravidelně konají v rámci projektu třídění komunálního odpadu, který
připravil Pardubický kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Součástí Barevných dnů je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již stovky základních škol po celé České republice a oslovila cca 600 tisíc dětí. Tonda Obal je postavička (maskot), která provází děti světem třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je výklad lektora, hra „třídění odpadů“, panely ukazující koloběhy odpadů (od vzniku až po recyklaci) a vzorky materiálů vyrobených recyklací odpadů. Na akcích mu pomáhají další tři kamarádi – Petka Peťka, Pepa Střep i Krabice Kája – zástupci jednotlivých druhů tříděného odpadu.
Podrobnější informace k Barevným dnům naleznete na: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=151