Děti v Ústí nad Orlicí se zábavnou formou učily třídit odpad

Přes 500 dětí předškolního i školního věku se dnes v Ústí nad Orlicí pomocí her a soutěží učilo třídit odpad. Akce nazvaná Den ochrany životního prostředí, kterou Městský úřad pořádal již třetím rokem v rámci programu „Město v pohybu“, se uskutečnila na Mírovém náměstí od 9.00 do 13.00 hodin. Hlavní atrakcí byl Barevný den, který se od dubna do října koná ve zhruba 50 českých a moravských městech a obcích. Tyto dny se pravidelně konají v rámci projektu zaměřeného na podporu třídění komunálního odpadu, který připravil Pardubický kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. „Každá výchovná akce v tomto směru je velice důležitá. Věřím, že nabyté vědomosti děti přenesou do praxe,“ prohlásil krajský radní zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar.

„Děti například jezdily na koloběžce a dávaly odpady do správných nádob. Na odpadovou tématiku bylo zaměřeno též Kolo štěstí a skládalo se rovněž velké domino se symboly odpadů,“ přiblížila bohatý program Květa Richterová z Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Děti z mateřských, základních i středních škol také vybarvovaly odpady na tabuli, Ekocentrum Paleta vyrábělo ruční papír a nejmenší děti tvořily ovečky z vlny. Ochránci přírody Ústí nad Orlicí přichystali pro účastníky poznávací soutěže motýlů, ptactva, stromů. V miskách byly připraveny vzorky obilí a děti se učily, co se z které plodiny dělá. Další škálu poznávacích testů k třídění odpadů i ze všeobecných znalostí přichystali též pracovníci odboru životního prostředí radnice v Ústí nad Orlicí. V doprovodném programu se představil i Český červený kříž s ukázkami první pomoci, doplnila Richterová.

Obdobná akce v Pardubickém kraji již proběhla v dubnu ve Vysokém Mýtě. Součástí Barevných dnů je pojízdná výstava Tonda Obal na cestách, která s úspěchem navštívila již stovky základních škol po celé České republice a oslovila cca 600 tisíc dětí. Tonda Obal je postavička (maskot), která provází děti světem třídění a recyklace odpadů. Součástí programu je výklad lektora, hra „třídění odpadů“, panely ukazující koloběhy odpadů (od vzniku až po recyklaci) a vzorky materiálů vyrobených recyklací odpadů. Na akcích mu pomáhají další tři kamarádi – Petka Peťka, Pepa Střep i Krabice Kája – zástupci jednotlivých druhů tříděného odpadu.

Podrobnější informace k Barevným dnům naleznete na: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=151