3. díl - Co je to recyklace?

Pod slovem recyklace se skrývá opětovné využití materiálů získaných z odpadů. Velice důležité je dodržovat pravidla třídění odpadů, protože jedině tak lze recyklovat a tím pádem i šetřit přírodu.

 

V prvé řadě je pro další použití jistě určen papír. Dále ho zpracovávat je možné jen v případě, pokud ho doneseme do vyhrazeného kontejneru. Papír nesmí být zamaštěný, ten patří do směsného odpadu. Dalším materiálem je sklo, které se může opakovaně roztavit při teplotě 1500°C, aniž by utrpělo výraznou ztrátu kvality. Dále využitelné jsou také plasty, které se recyklují podle druhu. Některé se roztaví a znovu zpracují, jiné se smíchají s ostatními plasty a použijí se k vylisování například laviček.

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů

Značky, které nalezneme na obalech mají svůj význam.

zelenybodZelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Obal výrobku, který má na sobě tuto značku, zelený bod, bude znovu použit. Výrobce totiž zaplatil za jeho recyklaci.
 

panacekPanáček s košem značí, že použitý obal patří do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace vám poskytne obecní nebo městský úřad.

sipkyŠipky s číslem nebo zkratkou udávají, z jakého materiálu je obal vyroben a do kterého kontejneru patří. Mezi nejčastější kódy se řadí papír, který má značku PAP a podle konkrétního druhu i číslo 20-22. Sklo se značí GL a patří mu kódy 70-72. Na PET lahvích a výrobcích z tohoto materiálu je vždy uvedeno číslo 1. Vícevrstvé, neboli "tetrapakové" obaly mají označení kombinované. Značka C/ vyjadřuje, že obal je vyroben z více materiálů, převládá ten, který je za lomítkem. Např. C/PAP znamená, že se jedná o obal, ve kterém je nejvíce obsažen papír.