4. díl - Jaké jsou druhy kontejnerů?

Na tříděný sběr odpadu jsou většinou určeny barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

V prvé řadě je pro další použití jistě určen papír. Dále ho zpracovávat je možné jen v případě, pokud ho doneseme do vyhrazeného kontejneru. Papír nesmí být zamaštěný, ten patří do směsného odpadu. Dalším materiálem je sklo, které se může opakovaně roztavit při teplotě 1500°C, aniž by utrpělo výraznou ztrátu kvality. Dále využitelné jsou také plasty, které se recyklují podle druhu. Některé se roztaví a znovu zpracují, jiné se smíchají s ostatními plasty a použijí se k vylisování například laviček.

ekokom_samolepka_papir2 ekokom_samolepka_plasty2 ekokom_samolepka_sklo2 ekokom_samolepka_sklo_bile 

popisek nádoby na papír

popisek nádoby na plasty

na sklo používáme zelené a bílé nádoby

Kontejnery na papír:

Používají se většinou modré nádoby. Co se do nich smí a naopak nesmí hodit, na to odpoví nálepky na kontejnerech. Své místo tady mají noviny, letáky, časopisy, krabice, lepenka, karton, kancelářský papír, sešity. Výrobky, které sem patří mají následující označení:
sipkyPAP, nebo stejný symbol s čísly 20, 21, 22. Mastný, mokrý, nebo jinak znečištěný papír už nelze dále recyklovat, vyhazuje se proto do nádoby na směsný odpad!

Kontejnery na sklo:

Na sběr tohoto materiálu jsou určeny nádoby zelené. Do nich patří láhve od nápojů, skleněné nádoby a tabulové sklo. V žádném případě sem nevhazujte porcelán, keramiku, autoskla, zrcadla a drátěná skla! Výrobky, které lze z této nádoby dále zpracovávat mají označení sipkyGL, 70, 71, 72.

Kontejnery na plasty:

Barva těchto sběrných nádob je žlutá. Jsou určeny pro kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, plastové nádoby a lahve, lahve od nápojů (PET lahve, vyhazují se vždy sešlápnuté!), sáčky, folie, výrobky z plastů, polystyren. Nesmí se tady objevit novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Velkoobjemové kontejnery:

Slouží k odkládání odpadu, který se do běžných nádob nevejde. Mají objem 5 až 30 m3. Tyto nádoby však nejsou standardně umístěny v ulicích, najdeme je hlavně ve sběrných dvorech. Ve vašem okolí je můžete najít v době např. jarního úklidu, často jsou také přistavovány na stavby, nebo k zahrádkářským koloniím.

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů:

Jedná se speciálně upravený nákladní automobil vybavený kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky.