7. díl - Sběr nápojového kartonu a jeho další zpracování

Donedávna nebylo pro nápojové kartony, většinou jim říkáme „krabice“ od džusů, mléčných výrobků, vína apod., využití a končily bez užitku na skládkách. V současné době se již dají v České republice nápojové kartony bez problémů recyklovat.

Sběr nápojových kartonů může probíhat různým způsobem, podle dohody obce se svozovou firmou. Existují tři základní formy sběru, jak je tomu ve vaší obci, se dozvíte na vašem obecním či městském úřadě.

 

  • pytlový sběr je založen na ukládání nápojových kartonů do pytlů, které distribuuje obec nebo svozová firma do domácností a plné pytle se odkládají na sběrná místa,
  • rozmístění kontejnerů určených pro nápojové kartony,
  • tzv. kombinovaný sběr, kdy občané mohou vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na tříděný odpad, nejčastěji to bývá společně s plasty.

Pytel či kontejner, kam můžete odkládat nápojové kartony, je označen samolepkou (viz. obrázek).

Pokud doma dopijete nápoj z krabice, prosím, roztrhněte horní svár a rozevřete spodní rohy krabice. Krabici pak vypláchněte troškou vody (např. vodou po nádobí, nebo max. 2 dcl čisté vody), nechte okapat a nakonec ji stlačte pro zmenšení jejího objemu, aby po uložení do pytle nebo tak aby Vám doma nezabíral místo.

napojovekartonyNápojový karton je vytvořen z vrstev několika různých materiálů, jejich vlastnosti se kombinují a tento obal spojuje jejich výhody. Jejich složení předurčuje jejich použití: krabice bez hliníkové vrstvy se používají na potraviny k okamžité spotřebě (většinou kefíry, jogurtová a čerstvá mléka). Krabice s hliníkovou fólií fungují podobně jako konzerva, takže se do nich plní nápoje s prodlouženou trvanlivostí (nejčastěji trvanlivá mléka, džusy, víno apod.)

Jakmile se nápojový karton stane odpadem, nabízí se několik možnosti jeho dalšího využití, pokud se vytřídí podobně jako papír, sklo, nebo plasty:

  • v papírnách – krabice se rozemelou ve vodě a na sítech se zachytí tzv. „papírové vlákno“, které je surovinou pro výrobu papíru, ze zbytků hliníkové a polyetylenové fólie lze vyrábět např. palety, případně teplo a páru
  • na speciální lince se krabice rozdrtí a drť se za tepla lisuje