8. díl - K čemu slouží sběrný dvůr? Jak se recyklují kovy?

Na sběrné dvory se mohou vozit všechny druhy odpadů, tříděné i netříděné. Obsluha už každému poradí, kam přesně s nimi. Kontejnery na ulicích slouží většinou ke sběru papíru, skla a plastů, zatímco na sběrný dvůr můžete přinést třeba starý nábytek, televize, podlahové krytiny, odpady ze zahrádky, stavební suť, rozbitou pračku, apod. Nebezpečné odpady se vybírají pouze ve dvorech, které mají speciální ekosklady, odkud škodlivé látky nemohou uniknout.

Sběrné dvory mají stanovenou pracovní dobu a může se také stát, že v některé dny nevybírají všechny druhy odpadů. Tato zařízení se už teď nachází v každém větším městě, informovat se můžete u firmy, která u vás sváží odpad, nebo na vašem městském či obecním úřadě. Na sběrných dvorech se vede evidence o druzích a množství přijímaných odpadů.

Své místo tady mají i kovy. O jejich dalším využití jsme v předchozích dílech nehovořili, proto tohle téma nemůžeme opomenout dnes. I železný šrot, barevné kovy, hrnce apod. se mohou dále recyklovat. Základem však je dopravit tento materiál na místo, kde už budou vědět co a jak. Takovým místem jsou právě sběrné dvory. Pracovníci si kovový odpad sami roztřídí, podle druhu použitých výrobních materiálů a podle obsahu chemických látek. Plechovky z oceli se poznají snadnou. Jsou totiž magnetické, pomocí magnetu se tedy oddělí od ostatního odpadu, zbytek se musí opět přebrat ručně. Roztříděné skupiny putují do oceláren, tady se přetaví. Potraviny a barvy, které zůstaly třeba na konzervách, se spálí při teplotě 1700°C. Z taveniny vzniknou tyče, desky, odlitky, nebo třeba opět plechovky.

Rozdělit odpad opravdu stojí za to, věcí, kterým tímto pomůžeme, je celá řada. Právě tohoto faktu si jsou vědomi i v zemích Evropské unie, kde mnohé rodiny berou třídění odpadu jako součást moderního životního stylu.