Zpětný odběr elektrozařízení

Elektrozařízení jsou již dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci, starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenově jsou stále dostupnější.
To vše s sebou ale přináší i závažný problém, co s nimi, když doslouží…

 V roce 2005 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech ukládající výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost postarat se o svoje výrobky po skončení jejich životnosti.

Kam s nimi?

Jak bude s již nefunkčním elektrozařízením naloženo, záleží hlavně na vás, spotřebitelích. Použité elektrozařízení můžete odevzdat při sběrových akcích obcí nebo na místech zpětného odběru, která najdete ve:

  • sběrných dvorech obcí
  • servisech a opravnách elektrospotřebičů
  • obchodech – ve většině obchodů však můžete odevzdat pouze tolik vysloužilých elektrozařízení, kolik nových si jich zde koupíte

Přitom vůbec nezáleží na tom, kde bydlíte a ani na tom, kde jste elektrozařízení pořídili.
Jedině tak bude zaručeno jeho předání odborným firmám, které se specializují na ekologické zpracování.

Informace o místech zpětného odběru, popř. o sběrových akcích získáte na vašem obecním úřadě nebo na internetových stránkách kolektivním systémů.

Co se s odevzdaným elektrozařízením děje dál?

Přístroje jsou nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, atd.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály jsou použity pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny.

loga