Životní cyklus výrobků

Nevyhazujte nefunkční elektrozařízení do komunálního odpadu nebo dokonce do volné přírody. Elektrozařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví. Z tohoto důvodu a také proto, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování nebo využití, neodstraňujte sami z elektrozařízení žádné konstrukční části a součástky.

 

Jak se vyhnout pokutě?

Odevzdávejte použitá elektrozařízení jen na místech k tomu určených nebo na místa jejich zpětného odběru. Pokud tak neučiníte, může Vám obecní úřad podle zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 20.000 Kč.


K čemu slouží příspěvek na recyklaci?

Příspěvek na recyklaci je finanční částka, kterou výrobci a dovozci elektrozařízení přispívají provozovatelům kolektivních systémů na sběr, svoz a zpracování vašich již nefunkčních elektrozařízení. Výše příspěvku na recyklaci je uváděna odděleně od ceny výrobku a odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých elektrozařízení na území ČR.


Informace o výši příspěvku naleznete v „Sazebníku“, který je k dispozici na prodejnách nebo na webových stránkách kolektivních systému.

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?

popelniceTento symbol můžete najít přímo na elektrozařízení, na obalu, v záručním listu nebo návodu. Tento symbol říká, že elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jeho vyhazování do kontejneru nebo do volné přírody je zakázáno.