"Vychovali jsme celou generaci Čechů k tomu, aby své odpady třídili,"

Krajské noviny, 26. 6. 2015 (rozhovor s Lukášem Grolmusem ze společnosti EKO-KOM, a.s.)

Není příliš oborů, ve kterých bychom patřili k evropské špičce, tím spíš, jednáli se o činnost, která byla pro předchozí generace neznámou. V třídění odpadů, o kterém jsme před dvaceti lety prakticky nic nevědli, to tak ale je. Jak potvrzuje Lukáš Grolmus, ředitel oddělení komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, dvaasedmdesát procent Čechů pravidelně svůj odpad třídí a v celkové míře recyklace jsme v mezievropském srovnání na čtvrtém místě. 

- Třídění odpadů je bezesporu činnost důležitá a velká část občanů o tom už dnes nepochybuje. Jak složité bylo toto povědomí do lidí dostat? Jak náročné zároveň bude přesvědčit tu menšinu těch, kteří třídění považují za zbytečné? 

Díky mnohaleté vzdělávací kampani společnosti
EKO-KOM a osvětě spojené s informováním veřejnosti o významu třídění a recyklace odpadů se podařilo přesvědčit už skoro tři čtvrtiny obyvatel ČR, aby svůj odpad třídily. S tím jsou ovšem spojené také podmínky, které občané vyžadují, aby třídili, v tomto případě to znamená, aby měli sběrné nádoby dostatečně dostupné. Tento faktor hraje také zásadní roli v rozhodování obyvatel, zda budou své odpady třídit či nikoliv. V ulicích je k dispozici přes 253 000 barevných kontejnerů, což nás řadí, ve srovnání s evropskými zeměmi, k zemím s největší hustotou sběrné kontejnerové sítě. Osvěta a dostupná sběrná síť je tedy nezbytná k tomu, aby lidé třídili. Samozřejmě se nám nepodaří přesvědčit 100 % obyvatel ČR ke třídění odpadů, ovšem budeme se nadále snažit počet obyvatel ochotných odpady třídit postupně zvyšovat. To ostatně patří také mezi povinnosti, které jako Autorizovaná obalová společnost musíme z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí plnit. 

Číst dál...

Největší kulturní akce Pardubického kraje, festival JamRock, zaznamenal rekord!

Žamberk, 1. 7. 2015 - Rekordní návštěvou vyrovnal JamRock festivaly jako je RfP a další. Letos zaznamenal JamRock největší kulturní akce Pardubického kraje přes 25 tisíc diváků, kteří prošli branami, aby si užili nabitý program prakticky od rána do rána.

JamRock je multižánrový festival, který krom muziky rockové, folkové i elektronické scény nabízí i divadla, baviče, umělce ze stále populárnější tzv. street art scény, ale i sport, soutěže, až po kino a samostatný dětský festival.Oproti drtivé většině současných festivalů se odehrává v překrásné podhorské přírodě okraje Orlických hor, takže se zároveň stává vyhledávanou turisticko-výletní destinací.

Číst dál...

V Chrudimi přemýšlejí, jak dále s odpady

Chrudim, 29. 6. 2015 - Město Chrudim připravuje novou koncepci odpadového hospodářství. Město je z hlediska zákona o odpadech původcem odpadů, které produkují občané žijící na jeho území a jako původce je tedy povinno připravovat Plán odpadového hospodářství (POH). Město disponovalo do konce roku 2010 platným plánem, který byl poté aktualizován a jeho platnost byla prodloužena.

V současné době je potřeba vytvořit plán nový, jenž musí být v souladu se základními dokumenty a nástroji v oblasti odpadového hospodářství, jako je Plán odpadového hospodářství ČR, na který navazuje Plán odpadovéhohospodářství Pardubického kraje. Zpracovatelem POH města Chrudim je na základě poptávkového řízení společnost ISES z Prahy.
"Odpady nejsou pro veřejnost nikterak zajímavé téma, ovšem výrazně se promítají do rozpočtu města. Do budoucna se musí vyřešit skládkování, které v podstatě ve své dnešní podobě nebude možné. Je potřeba začít hledat alternativy a zároveň snižovat produkci odpadů," řekl místostarosta Chrudimi Roman Málek, který je současně členem městského i krajského týmu pro přípravu koncepce odpadového hospodářství. 

Číst dál...

Svitavy patří k nejčistším

29. 6. 2015 Svitavy - Město Svitavy se může pochlubit tím, že se ve srovnání s ostatními místy Česka vtěsnalo mezi ty vůbec nejlepší. Čistý vzduch, upravené a "vymydlené" ulice, příjemné prostředí. To si představuje každý jako idylu života. Podle nejnovějších zjištění právě to lidé naleznou ve Svitavách. Za uplynulý rok se totiž staly pátým městem z celé země, které nejvhodněji pečuje o životní prostředí.

"Náš odbor na úřadě se právě této oblasti intenzivně věnuje a má výsledky," pochvaluje si starosta Svitav David Šimek, kterého zároveň potěšily výsledky zprávy o stavu životního prostředí v někdejším okresním městě. 

Skládky boří čísla. Do značné míry se na dobrém výsledku podílí kromě odboru životního prostředí také městská společnost Sportes, jejíž pracovníci solidně dokáží i přes omezené personální možnosti obhospodařovat velké území, což zahrnuje mimo jiné také péči o stromy, či další součásti veřejné zeleně. Na situaci ve městě však spatřuje jen jedinou kaňku. 

Číst dál...

Každý občan kraje vytřídí průměrně 70 kg odpadu

Pardubice, 26. 6. 2015 - Pardubický kraj obhájil prvenství mezi kraji ve tříděníodpadu. Průměrně každý občan kraje vytřídil 68,2 kilogramu plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů za rok. Krajský radní zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil výsledek označil za skvělý dárek k patnáctým narozeninám kraje. Nejlepší obcí ve sběru tříděnéhoodpadu v Pardubickém kraji a vítězem Perníkové popelnice za rok 2014 se stala obec Neratov.

Objem vytříděnéhoodpadu se oproti roku 2013 v kraji opět zvýšil, a to téměř o půl kilogramu na obyvatele. Hodnota za rok 2014 činila 44,6 kilogramu papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu. "Dlouhodobě se u nás tříděníodpadůdaří. Vždyť před deseti lety činilo množství papíru, plastů, skla, nápojových kartonů 26 kilogramů na osobu za rok. Do loňského roku jsme roční výtěžnost téměř zdvojnásobili. Nadprůměrně, v rámci České republiky, se již daří třídit v podstatě všechny komodity a meziročně u nás vytříděné množství stále stoupá," sdělil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil. 

Číst dál...

Neratov převzal od Horních Ředic štafetu šampiona v třídění odpadů

Pardubice, 12. května 2015 – Zatímco v loňském roce v soutěži obcí ve sběru tříděného odpadu kralovaly Horní Ředice, letos od nich pomyslnou štafetu v Perníkové popelnici Pardubického kraje 2014 převzala obec Neratov. Ta se totiž stala absolutním vítězem v pořadí už 8. ročníku soutěže, probíhající po celý loňský rok. Vyhlašovatelem soutěže je společnost EKO-KOM a.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími partnery.

Soutěž obcí s názvem O Perníkovou popelnici je vyhlašována ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu, ale směřuje také k naplňování cílů plánu odpadového hospodářství kraje. Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel. „Osobně považuji třídění odpadů za součást ekologické gramotnosti. To je můj názor, který zastávám už mnoho let. Jsem proto rád, že se nám společně podařilo postavit projekt, který motivuje nejen obce jako takové, ale i jejich občany k separaci odpadu. Lidé si uvědomili, že tím chrání nejen přírodu, ale také že si tím vytváří i příjemné prostředí pro život. No, a že obec může získat do svého rozpočtu nějakou tu korunu navíc, to už je „jen“ třešinka na dortu,“ prohlásil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil.

Číst dál...

Objevte zaniklý způsob nakupování bez zbytečných obalů

Jednoduché - do své vlastní nádobky si odsypete přesně tolik, kolik chcete, zvážíte a zaplatíte. Žádné zbytečné obaly, žádné zbytečné plýtvání potravinami. Myšlenka prodeje potravin bez obalů není žádná revoluce, ale návrat něčeho, co tu dříve bylo, jen se to v dnešní uspěchané době kamsi vytratilo.

Iniciativa Bez obalu se jako první v České republice snaží prosadit prodej kvalitních potravin takzvaně na váhu do znovupoužitelných obalů. Hlavním cílem iniciativy je zbavit se používání jednorázových obalů, drahých a nešetrných k životnímu prostředí.

„Jednorázové obaly, spolu s jídlem, které z nich nestačíme spotřebovat, tvoří až 90 % komunálního odpadu, z něhož se přitom zrecykluje jen zlomek,“ říká za iniciativu Bezobalu Petr Hanzel.

"Většina zákazníků si také neuvědomuje, že v ceně potravin v jednorázových baleních jsou kromě výrobních nákladů na obal započítány i miliardové výdaje společností na marketing, PR a další aktivity spojené s propagací dané značky. Ty však firmy neplatí ze svého, ale z peněz svých zákazníků. Navíc je třeba si uvědomit, že i enormní náklady na neefektivní recyklaci obalových hmot jsou hrazeny z kapes daňových poplatníků, tedy nás všech," dodává Hanzel. Zbytečným obalům je prostě lepší se vyhnout.

 

Číst dál...

Dobrá zpráva pro Žamberské

Obyvatelé sídliště rodinných domů Albertinum a v ulici Albertova poblíž Centra sociálních služeb v Žamberku se mohou těšit na upravené okolí barevných kontejnerů na tříděný odpad,především těch červených určených na drobné elektrozařízení. Žamberk uspěl se svou žádostí o grant u Fondu Asekol a získal 15 tisíc korun. Město si od úpravy těchto míst slibuje nejen zlepšení vzhledu stanovišť, ale i větší komfort pro obyvatele, kteří třídí odpad. 

Sběrny čeká větší regulace, Sněmovna podpořila novelu o odpadech

Sněmovna ve středu schválila senátní novelu odpadového zákona, jejímž cílem je ztížit možnost výkupu kradených kovů. Obce by měly získat pravomoc omezit provozní dobu sběren surovin na svém území, určit místa pro jejich provoz nebo je naopak úplně zakázat. Pro novelu hlasovalo 115 poslanců.

Zavedení možných omezení proti sběrnám ale podle České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) není v souladu s ústavou. Podle senátorky Elišky Wágnerové se prý jedná o „jakousi nepřímou a velmi špatnou novelizaci zákona o obcích“.

ČAOH navrhla na svých stránkách vlastní řešení. Podle asociace je třeba zefektivnit dozor a sankce nad sběrnami například zavedením povinné fotodokumentace a bezhotovostní platby. Sběrny v současnosti provozují krajské úřady.

Spory byly také o zákaz skládkování určitých druhů odpadů. V zákonu totiž přibyla věta, že „na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem“. Ekologičtí aktivisté tvrdí, že by to fakticky znamenalo podporu spaloven a zabránění větší recyklaci, přestože návrh novely obsahuje nově i povinnost třídit biologický odpad a kovy. Povinnost třídit biologické odpady by obce splnily i například zavedením komunitního kompostování.

 

Číst dál...

Obce budou muset třídit bioodpad. Prošel i zákaz skládkování

Obce budou muset zajistit místa pro oddělené třídění biologicky rozložitelných odpadů. A na skládky bude od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné odpady. Schválili to poslanci hlasy ČSSD, ANO, KDU-ČSL a opozičních komunistů.

Proti tomu, jakým způsobem se tato věc dostala do původního senátního návrhu, který měl řešit možnost omezení sběren, aby do nich nemířily například ukradené kovy, protestoval poslanec Michal Kučera z TOP 09.

„Proč se ministerstvo životního prostředí rozhodlo postupovat tímto způsobem? Proč to nebylo projednáno jako vládní návrh?“ ptal se Kučera. Zásadní pozměňovací návrh předložil výbor pro životní prostředí sněmovny. Kučera upozornil i na to, že zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů po roce 2024 jde nad rámec požadavků Evropské unii a vychází vstříc lobby spaloven.

Při jednání o novele zákona o odpadech se rozhořela i debata o parlamentní proceduře. Opoziční poslanci z ODS a TOP 09 protestovali proti tomu, jak se předseda sněmovny Jan Hamáček z ČSSD pokoušel zkrátit jednání tím, že po poslancích požadoval, aby pouze obecně nediskutovali, ale předkládali konkrétní návrhy, jak to podle něj vyplývá z jednacího řádu sněmovny.

 

Číst dál...

Podkategorie

Pardubice, 30. května 2018 – Soutěž obcí v třídění odpadů O perníkovou popelnici už píše historii svého 11. ročníku. Podobně jako v minulých letech hledá nejpilnější „třídiče“ i skokana roku, který v meziročním srovnání zaznamenal největší posun v množství vytříděného odpadu. Soutěž pro obce v Pardubickém kraji pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. společně s Pardubickým krajem. Z Pardubic si tentokrát ceny odvážejí vítězové ročníku 2017.

Cílem soutěže je motivovat obce ke zvýšení účinnosti třídění využitelných složek odpadů i naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje. Obcím takové třídění přináší řadu výhod a bonusů, včetně finanční odměny pro vítěze soutěže. „To, že soutěž už odpočítává jedenáctý ročník a výsledky obcí v třídění odpadu jsou stále lepší, svědčí o její smysluplnosti. Osobně jsem u ní od úplného počátku a s potěšením sleduji, jak množství vytříděného odpadu rok od roku stoupá. A stejně jako v loňském roce musím poukázat na to, že lidem na vesnicích a v malých obcích jde třídění mnohem lépe než ve městech. Důvod k zamyšlení, jak ještě více třídění ve větších aglomeracích podpořit,“ říká Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

Za jasného vítěze celé soutěže lze považovat obec Čenkovice. Ta nejen že ve své kategorii obcí do 300 obyvatel poskočila z loňského třetího místa na zlatou příčku, ale ještě se stala Absolutním vítězem soutěže. „Stále se snažíme vylepšovat sběrnou síť a pořizovat nové nádoby. Stále máme pocit, že jich je málo. Je to dáno i velkým počtem rekreantů, kteří je také využívají. Snažíme se udržovat sběrná místa čistá a udržovat kolem nich pořádek. I to je motivace. A také dvakrát ročně oslovujeme obyvatele dopisy. Přesto se občas najde PET lahev ve směsném odpadu, a to mě pak mrzí,“ popisuje třídění odpadů v Čenkovicích starostka Milena Vališová.

Do soutěže se automaticky zapojují obce, které jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, které provozuje společnost EKO-KOM. Právě data z tohoto systému slouží jako podklad pro hodnocení obcí. Ty získávají jeden bod za každý kilogram vytříděného odpadu na obyvatele a rok. „Pro účely soutěže jsme obce rozdělili do tří kategorií podle počtu obyvatel, v každé kategorii finančně ohodnotíme první tři místa. Hodnotíme především výtěžnost papíru, plastu a skla a jako doplňkové hodnocení slouží například sběr nápojových kartonů, kovů atd., ale také třeba hustota sběrné sítě,“ popsal pravidla soutěže Stanislav Dokoupil, regionální manažer společnosti EKO-KOM.

Obce do 300 obyvatel

V kategorii nejmenších obcí zvítězily již zmiňované Čenkovice, které na první pozici postoupily z loňské třetí příčky. Za Čenkovicemi se usadila obec Plch – absolutní vítěz předchozího ročníku a na třetí hodnocené místo se vrací další z absolutních vítězů předchozích ročníků, obec Neratov.

Obce od 301 do 2000 obyvatel

Stálice v třídění odpadů, to jsou Horní Ředice. Obec zvítězila už v několika předchozích ročnících a finanční odměnu za vítězství vždy investovala do dalšího zkvalitňování systému sběru tříděného odpadu. „Evidentně se to vyplácí. Je to další motivace pro obce, jak systém sběru tříděného odpadu podporovat, budovat a rozšiřovat,“ komentoval výsledek Stanislav Dokoupil. Za Horními Ředicemi se umístilo město Seč následované obcí Čeperka.

Obce nad 2 000 obyvatel

V kategorii měst a obcí nad 2 000 tisíce obyvatel své vítězství obhájilo město Třemošnice, za ním následují města Litomyšl a Letohrad. Třemošnice patří k dalším tradičním úspěšným obcím, které třídění odpadů věnují patřičnou pozornost, která se vyplácí. Třemošnice dokonce v minulosti uspěla i v celostátní soutěži Křišťálová popelnice.

Skokan roku

Skokanem roku je ta obec, která se v meziročním srovnání množství vytříděného odpadu posune o nejvíce příček směrem nahoru. Za rok 2017 tento titul patří malé obci Barchov, kde je trvale hlášeno pouze 201 obyvatel, kteří se věnují především zemědělské výrobě.

ASEKOL a ELEKTROWIN

Pardubický kraj spolu s kolektivními systémy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. vyhlásil také samostatné soutěže ve sběru vysloužilého elektrozařízení.

Cena Pardubického kraje a kolektivního systému ASEKOL je udělována za nejvyšší dosaženou výtěžnost sběru drobného elektra, např. malých domácích spotřebičů, spotřební elektrotechniky, lékařských přístrojů či hraček. V kategorii obcí do 2 000 obyvatel první místo patří obci Slepotice, v kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel městu Jablonné nad Orlicí a mezi městy nad 5 000 obyvatel zvítězila Přelouč.

Udělena byla i speciální cena za nejvyšší výtěžnost sběru elektra prostřednictvím červených kontejnerů (v přepočtu na obyvatele), kterou za rok 2017 získala obec Býšť. ASEKOL rozmístil do Pardubického kraje již téměř 230 červených kontejnerů a ve svém úsilí nehodlá polevovat. „V loňském roce se podařilo do ulic města Pardubice rozvést dalších 33 červených stacionárních kontejnerů a nyní budeme uspokojovat poptávku menších měst. Konkurence v soutěži bude tedy stále vyšší a šanci mají i menší obce,“ říká Karel Vítek, regionální manažer společnosti ASEKOL pro Pardubický kraj.

Kolektivní systém ELEKTROWIN pak hodnotí nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení za rok 2017 ve skupině malých a velkých domácích spotřebičů a elektrického nářadí v kategoriích obcí do 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. V první kategorii zvítězila obec Sobětuchy, v druhé město Proseč. Také ELEKTROWIN uděluje speciální odměnu, a to obci s nejvyšším meziročním procentuálním nárůstem sběru nechlazení. Tuto odměnu za rok 2017 získala obec Damníkov.

PERNÍKOVÁ POPELNICE 2017

KATEGORIE DO 300 OBYVATEL

1. místo                                   obec Čenkovice                                   80.000,- Kč

2. místo                                   obec Plch                                             45.000,- Kč

3. místo                                   obec Neratov                                      25.000,- Kč

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL

1. místo                                   obec Horní Ředice                              80.000,- Kč

2. místo                                   obec Seč                                              45.000,- Kč

3. místo                                   obec Čeperka                                      25.000,- Kč

KATEGORIE NAD 2 000 OBYVATEL

1. místo                                   město Třemošnice                              80.000,- Kč

2. místo                                   město Litomyšl                                    45.000,- Kč

3. místo                                   město Letohrad                                   25.000,- Kč

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ                  obec Čenkovice          

SKOKAN ROKU                       obec Barchov                                      20.000,- Kč

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL     obec Slepotice                           10.000,- Kč

KATEGORIE DO 5 000 OBYVATEL      město Jablonné nad Orlicí      15.000,- Kč

KATEGORIE NAD 5 000 OBYVATEL    město Přelouč                          20.000,- Kč

SPECIÁLNÍ ODMĚNA ASEKOL obec Býšť                                              10.000,- Kč

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL      obec Sobětuchy                       20.000,- Kč

KATEGORIE NAD 2 000 OBYVATEL    město Proseč                          20.000,- Kč

SPECIÁLNÍ ODMĚNA ELEKTROWIN    obec Damníkov                       20.000,- Kč