Co do kontejneru nepatří, aneb naučme se správně třídit

Pomoc obcím, které mají zájem zajistit občanům možnost třídění odpadů, poskytuje Pardubický kraj společně se společností EKO-KOM, a.s. Společně totiž realizují projekt nazvaný Intenzifikace tříděného sběru a zahuštění sběrové sítě na území Pardubického kraje. Znamená to dovybavit obce kontejnery na sběr jednotlivých druhů odpadů a naučit tak veřejnost správně třídit.

V Pardubickém kraji už je více než 9000 kontejnerů pro tříděný sběr, průměrná výtěžnost na obyvatele za rok je 36,9 kg. Přesto stále někteří tápou, jak správně odpad třídit a kam danou komoditu vyhodit. Váhají, zda mohou např. láhev od přípravku na mytí nádobí vhodit do plastu nebo jestli zrcadlo je či není sklem.

 

„Za poslední dobu se povědomí o správném třídění odpadů velmi rozšířilo, lidé třídí stále častěji a ve větší míře. Přesto je dobré stále pracovat na co možná nejkvalitnějším a efektivním třídění tak, abychom ušetřili čas a energii na získání konečné suroviny pro recyklaci a její další zpracování,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM.

Pravděpodobně nejstarší tříděnou komoditou je papír. Už od 50. let minulého století se papír sbíral. V dnešní době je na 94 % papírových obalů v České republice recyklováno a dále využito. Každý den lidem procházejí rukama recyklované výrobky jako jsou noviny, kancelářský papír, školní sešity, ale také papírové stavební izolace či brikety. Je však důležité správně rozlišit papírový odpad od toho nepapírového. Do modrého kontejneru patří papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Nepatří sem naopak dětské pleny nebo větší počet knih. Ty patří na sběrný dvůr.

České domácnosti většinou produkují nejvíce plastů. Průměrně jich jedna rodina vytřídí 21 kilogramů,“ připomněl Tomáš Pešek a dodal, že tyto odpady rozhodně patří do žlutých kontejnerů. I tady je ale třeba dbát určitých zásad. „Znamená to např. nevhazovat do těchto kontejnerů obaly od čistících přípravků nebo obaly se zbytky potravin. Nelze do kontejnerů vhazovat obaly nebezpečných látek, jako jsou barvy, žíraviny apod. Dobré je také před vhozením do kontejneru sešlápnout PET láhev – umožní to totiž až 4x více místa pro další odpady,“ upřesnil Pešek.

Sklo je možné recyklovat prakticky donekonečna. Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí obalové sklo jako jsou lahve na minerálky či pivo, ale používá se také ve výrobě tepelných izolací nebo jako přísada do speciálního druhu betonu či brusných hmot. V domácnostech se nejčastěji stávají odpadem lahve od nápojů, zavařovací sklenice či rozbité skleničky. Čiré sklo patří do bílého kontejneru, barevné do zeleného. Rozhodně do těchto nádob nepatří keramika a porcelán, autoskla, zrcadla, drátované sklo či zlacená a pokovená skla.

Nápojové kartony patří do speciálního kontejneru. Co je ale nápojový karton? Jsou to krabice od mléka, vína či džusů. Vhazují se do oranžových kontejnerů. Nepatří sem „měkké sáčky“ jako jsou obaly od kávy a různých potravin v prášku. Papírny nápojové kartony zpracovávají podobně jako sběrový papír a kvalitní papírová vlákna použijí na výrobu nových obalů. Zbylý polyetylén a hliník je užíván např. jako palivo v cementárnách. Jindy se kartony recyklují formou výroby stavebních a izolačních desek podobných sádrokartonu. Na výrobu jedné stavební desky je zapotřebí na 30 000 kusů nápojových kartonů!

Pro další výrobu jsou ceněné kovy, za které je možné získat peníze ve výkupnách. Dále se kovy sbírají při svozech a na sběrných dvorech. Do sběru nejde nosit například znečištěné plechovky od barev, domácí spotřebiče a další vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Autovraky pak patří jen na vrakoviště, kde majiteli vystaví doklad o ekologické likvidaci.

 

Podrobnosti o třídění odpadů a další informace je možno nalézt na www.jaktridit.cz, dále na www.odpadypk.cz nebo www.ekokontejnery.cz či na stránkách společnosti EKO-KOM, a.s. www.ekokom.cz.

Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz.

 

Kontakt:

Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.

Tel.: 721 562 554, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.