Nejlepší třídiči odpadů v kraji jsou obyvatelé Neratova

Malá vesnička Neratov je rekordmanem v třídění odpadů

Pardubice, 23. dubna 2013 – Malá obec nedaleko lázeňského města Lázně Bohdaneč je rekordmanem v třídění odpadů. Neratov s necelými 150 obyvateli dokázal v soutěži O Perníkovou popelnici 2012 zvítězit nejen ve své kategorii, ale i porazit velká města. Je totiž absolutním vítězem roku 2012!

V pořadí již 6. ročník soutěže obcí a měst ve sběru tříděného odpadu vyhlásil Pardubický kraj společně se systémem EKO-KOM. Tato společnost v průběhu celého kalendářního roku shromažďuje informace o třídění odpadů v jednotlivých obcích, o sběru bioodpadu, nebezpečných odpadů, stavebních odpadů a zpětném odběru vyřazených elektrozařízení. Na základě vyhodnocení těchto údajů pak soutěžní komise stanoví vítěze jednotlivých kategorií. Cenou je finanční odměna ve výši 25, 45 a 80 tisíc korun.

 Pardubický kraj soutěž podporuje každoročně, a to nejen uvolněním finančních prostředků ze svého rozpočtu. Snažíme se pomáhat v mnoha různých směrech, ale domnívám se, že právě finanční motivace je motivací největší. Občané si pak uvědomí, že za tu malou chvíli, kdy musí dojít pár kroků ke kontejneru na tříděný odpad, může do obecní poklady přistát pár korun a pokud budou k tomu kontejneru chodit často a pravidelně, pomohou obci vydělat mnohem větší peníze, které se vrátí do zkvalitňování života v obci,“ říká radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Václav Kroutil.

IMG 5170.JPGSvé o tom jistě ví i vítězná obec Neratov. „V této soutěži jsme zvítězili už v roce 2009 a tehdy získali odměnu ve výši 130 tisíc korun. Po dohodě se společností EKO-KOM jsme za ně pořídili kontejnery na bioodpad, kterého tu máme opravdu hodně. Máme tu na šedesát rekreačních objektů a okolo lesy. Lidé nám bioodpad vyváželi do lesa a tomu jsme chtěli zabránit. Navíc sami sekáme na pět hektarů obecních pozemků. Teď bioodpad vyvážíme do kompostárny v Křični. Lidé to ocenili a fandí tomu,“ pochlubil se starosta Neratova Jaroslav Pulkrábek. V Neratově ale zdaleka netřídí jen bioodpad. V roce 2007 zavedli sběr plastů, papíru a kartonových obalů, vyčistili skládku a navíc svým občanům zajistili možnost využití sběrného dvora v Lázních Bohdaneč. „Třídíme také elektroodpad, máme tu i kontejner na malé spotřebiče,“ dodává starosta.

Obce byly v roce 2012 hodnoceny ve třech kategoriích podle počtu obyvatel – do 300 obyvatel, od 301 do 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. Oproti předchozím letům tak došlo k úpravám kategorií, ale výsledkem jsou spravedlivější podmínky pro hodnocení jednotlivých obcí. „Ke změně kategorií nás vedla snaha ke spravedlivějšímu rozdělení města a obcí. Např. dřívější kategorie 500 – 5000 obyvatel byla nepoměrná oproti současnému dělení. Přerozdělení kategorií nyní více odpovídá struktuře měst a obcí v Pardubickém kraji a je vyrovnanější v počtu měst a obcí v každé z kategorií,“ vysvětluje Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM a.s. Oceňován je také absolutní vítěz a skokan roku, který se v meziročním hodnocení posunul o nejvíce příček směrem nahoru. „Kritéria hodnocení v jednotlivých kategoriích spočívají např. v celkové výtěžnosti sběru papíru, plastů, bílého i barevného skla a nápojových kartonů za rok v přepočtu na jednoho obyvatele, počítá se také celková výtěžnost nebezpečných odpadů v daném roce či sběru bioodpadů, opět v přepočtu na jednoho obyvatele obce, a zapojení obce do kolektivního systému pro zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení,“ vysvětlil pravidla hodnocení Tomáš Pešek.

 Součástí soutěže jsou také kategorie zabývající se odběrem vysloužilého elektrozařízení a to skrze kolektivní systémy ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.  

O ceny společnosti ASEKOL mohly v rámci soutěže O Perníkovou popelnici 2012 samostatně soutěžit obce zapojené do tohoto systému zpětného odběru elektrozařízení. Kritéria hodnocení byla stanovena podle nejvyšší dosažené výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2012 v přepočtu na jednoho obyvatele (kg/obyvatel). Konkrétně se jedná o sběr zařízení informačních technologií, komunikačních zařízení, hraček a vybavení pro volný čas a sporty, přístrojů pro monitorování a kontrolu či lékařských přístrojů, ale i televizorů a počítačových monitorů. Obce byly vyhodnocovány v kategoriích do 2000 obyvatel, do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel. Kromě toho byla udělena Speciální odměna kolektivního systému ASEKOL, kterou získala obec Borek za nejvyšší výtěžnost zpětného odběru výše zmiňovaného elektrozařízení v roce 2012 s výjimkou televizorů a počítačových monitorů.

V soutěži společnosti ELEKTROWIN jsou vyhodnocována první místa ve dvou kategoriích obcí, které jsou zapojeny do tohoto kolektivního systému. Opět byla hodnocena nejvyšší dosažená výtěžnost elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Tentokrát se jednalo o zpětný odběr malých a velkých domácích spotřebičů, elektrických a elektronických nástrojů s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů. Hodnoceny byly obce do 1500 obyvatel a nad 1500 obyvatel. Speciální odměnu kolektivního systému ELEKTROWIN v soutěži „Nejvyšší výtěžnost WINTEJNERU VMS“ získalo město Žamberk. Wintejner je velkoobjemový zastřešený kontejner na shromaždování velkých spotřebičů s odděleným prostorem pro shromažďování ostatních spotřebičů.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O PERNÍKOVOU POPELNICI 2012

Kategorie do 300 obyvatel

1. místo           obec Neratov                         80 000,- Kč

2. místo           obec Trpík                             45 000,- Kč

3. místo           obec České Petrovice              25 000,- Kč

Kategorie 301 – 2000 obyvatel

1. místo           město Seč                             80 000,- Kč

2. místo           obec Staré Hradiště                45 000,- Kč

3. místo           obec Svinčany                        25 000,- Kč

Kategorie nad 2000 obyvatel

1. místo           město Sezemice                     80 000,- Kč

2. místo           město Třemošnice                  45 000,- Kč

3. místo           město Žamberk                      25 000,- Kč

 Skokan roku

Statutární město Pardubice                            20 000,- Kč

Absolutní vítěz

Neratov

 

CENY KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Kategorie do 2000 obyvatel

obec Časy                                                     5 000,- Kč

Kategorie 2001 – 5000 obyvatel

město Sezemice                                           10 000,- Kč

Kategorie nad 5000 obyvatel

město Hlinsko                                               15 000,- Kč

Speciální odměna společnosti ASEKOL

obec Borek                                                  10 000,- Kč

 

CenY kolektivního systému ELEKTROWIN

Kategorie do 1500 obyvatel                   

obec Čeperka                                              15 000,- Kč

Kategorie nad 1500 obyvatel

město Jablonné nad Orlicí                              25 000,- Kč

Speciální odměna společnosti ELEKTROWIN – největší výtěžnost WINTEJNERů

město Žamberk                                             10 000,- Kč