Třídění u nás stále stoupá

Množství vytříděného odpadu, který občané odloží do barevných kontejnerů, se rok od roku postupně zvyšuje. 
Zatímco v roce 2008 vytřídil v průměru každý z nás 35,9 kg odpadu (plasty, papír, sklo a nápojové kartony), v roce 2013 to bylo již 39,7 kg odpadu (57,2 včetně kovových odpadů). Své odpady aktivně třídí 71 % Čechů, tedy o procento více než v roce předchozím. Za pozitivními výsledky stojí také fakt, že Češi to mají k barevným kontejnerům stále blíže. 

 V roce 2012 měli občané možnost třídit do 229 tisíc barevných kontejnerů, o rok později už bylo v ulicích k dispozici 241 tisíc sběrných nádob. 
Česká republika si ve třídění a recyklaci obalových odpadů vede velmi dobře. V roce 2013 se podařilo recyklovat 72 % obalů uvedených na trh v rámci systému EKO-KOM. Ve srovnání s ostatními státy Evropské unie zaujímá ČR podle posledních dat Evropského statistického úřadu 4. místo v celkové míře recyklace obalů. V recyklaci plastových obalů je to dokonce 2. místo. 

Díky stále se zvyšujícímu počtu barevných kontejnerů se zkracuje průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Zatímco před pěti lety to měl v průměru každý z nás k barevným kontejnerům 118 metrů, v roce 2013 už to bylo jen 101 metrů. 
V současnosti tedy stačí obyvatelům České republiky v průměru pouhé 2 minuty volné chůze k nejbližšímu místu pro sběr tříděného odpadu. Oddělený sběr využitelných komunálních a obalových odpadů je zaveden téměř ve všech obcích ČR. 
Také v roce 2013 se podařilo snížit zátěž životního prostředí. Díky třídění a recyklaci odpadů došlo k omezení znečištění atmosféry o více než milion tun CO2 ekv. Recyklací odpadů se uspořilo 27 953 183 GJ energie, což je zhruba půlroční produkce energie jaderné elektrárny Temelín.