V Třebové budou třídit odpad pod zemí

Česká Třebová bude prvním městem v Pardubickém kraji, které začalo koncepčně stavět podzemní úložiště tříděného odpadu. Z náměstí a ulic tak zmizí kontejnery a především nepořádek kolem nich. 
První budou během několika týdnů umístěny v centru města, na začátku právě rekonstruované Nádražní ulice.

 "Měla by to být jednosměrka, ve které budou vymezena místa pro parkování. Ulice bude nově osázená zelení a měl by tu vzniknout prostor pro venkovní restauraci. Už proto by odsud měly kontejnery na tříděný odpad zmizet," řekl Právu starosta České Třebové Jaroslav Zedník (nezávislý). "Je to první vlaštovka. Zkoušíme to, jak to bude ve městě fungovat. Velkoobjemové nádoby na tříděný odpad by ale neměly být přímo v Nádražní ulici, rozhodli jsme se posunout je o pár metrů níž na Staré náměstí za křižovatku. Nad zemí vlastně budou jen takové tři bezedné koše na papír, sklo a plasty," dodal starosta. "Mělo by to být hotovo 30. září," informovala místostarostka České Třebové Jaromíra Žáčková (ČSSD). 


Podzemní kontejnery na tříděný odpad už dnes nejsou nijak mimořádně nákladnou záležitostí, kterou by si menší a střední města nemohla dovolit. "Původní rozpočet podle projektu na Nádražní ulici byl 5,5 miliónu korun. Podařilo se nám vysoutěžit cenu o dva milióny nižší, proto jsme se rozhodli k této investici připojit stavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Ty by měly stát město maximálně 800 tisíc korun, na dodavatele ještě bude vyhlášeno výběrové řízení," upřesnil starosta Zedník. Termín dokončení a cenu celé investice do jisté míry ohrožují památkáři. Po odkrytí dlažby se začali o Nádražní ulici zajímat. "Dřív tam komunikace nebyla, takže tam archeologové našli nějaké fragmenty obytného domu. Archeologický výzkum probíhá zároveň s tím, jak se obnažuje podloží. Spolupráce probíhá dobře. Kdykoliv stavební firma při výkopových pracích na něco narazí, archeologové jsou na místě okamžitě, nález zdokumentují, takže nijak zásadně stavbu nebrzdí. Nálezy pak přijdou do depozitáře našeho městského muzea," řekl starosta. 
Kdy a kde se budou v České Třebové stavět další podzemní kontejnery na tříděný odpad, ještě není rozhodnuto. Ty první na rohu Nádražní ulice a Starého náměstí se musejí osvědčit. "To je námět pro nové zastupitelstvo a novou radu města po podzimních komunálních volbách. Aby to vyhodnotili a ujasnili si, jak se v tomto záměru bude pokračovat dál," pokrčil rameny starosta. "Další by se měly vybudovat na dalších občansky exponovaných místech – prostory v centru a na sídlištích tímto způsobem kultivovat. Do podzemních kontejnerů se nikdo nedostane, nemůže z nich nic vyhazovat a dělat nepořádek," přimlouvá se ale už teď Zedník za další podzemní kontejnery
Měla by to být jednosměrka, ve které budou vymezena místa pro parkování Jaroslav Zedník, starosta 
Foto: Dnes rozkopaná Nádražní ulice těší památkáře a vyřeší problém s odpady.