Neratov převzal od Horních Ředic štafetu šampiona v třídění odpadů

Pardubice, 12. května 2015 – Zatímco v loňském roce v soutěži obcí ve sběru tříděného odpadu kralovaly Horní Ředice, letos od nich pomyslnou štafetu v Perníkové popelnici Pardubického kraje 2014 převzala obec Neratov. Ta se totiž stala absolutním vítězem v pořadí už 8. ročníku soutěže, probíhající po celý loňský rok. Vyhlašovatelem soutěže je společnost EKO-KOM a.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími partnery.

Soutěž obcí s názvem O Perníkovou popelnici je vyhlašována ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti sběru tříděného odpadu, ale směřuje také k naplňování cílů plánu odpadového hospodářství kraje. Je určena pro všechny obce v Pardubickém kraji, které mezi sebou soupeří ve třech kategoriích, rozdělených podle počtu obyvatel. „Osobně považuji třídění odpadů za součást ekologické gramotnosti. To je můj názor, který zastávám už mnoho let. Jsem proto rád, že se nám společně podařilo postavit projekt, který motivuje nejen obce jako takové, ale i jejich občany k separaci odpadu. Lidé si uvědomili, že tím chrání nejen přírodu, ale také že si tím vytváří i příjemné prostředí pro život. No, a že obec může získat do svého rozpočtu nějakou tu korunu navíc, to už je „jen“ třešinka na dortu,“ prohlásil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil.

Kategorie do 300 obyvatel

Malá obec Neratov leží kousek od lázeňského města Bohdaneč a žije v ní jen něco málo přes 100 obyvatel. I tak si ale Neratovští svým přístupem ke sběru tříděného odpadu zajistili vítězství v soutěži Perníková popelnice ve své kategorii do 300 obyvatel a navíc také absolutní vítězství. „Soutěže se účastníme pravidelně už řadu let, tohle je naše třetí vítězství. To poslední bylo v roce 2013,“ pochlubil se starosta obce Jaroslav Pulkrábek. Nejstarší dějiny této vesničky jsou spjaty s benediktinským klášterem v Opatovicích nad Labem založeným kolem roku 1086, dnes jsou její součástí i rekreační osady Neratov, Novisko a osada u obce Dědek. Stejně jako Neratov své umístění obhájila i obec Pravy, která v tomto ročníku získala druhé místo. Třetí obcí v kategorii do 300 obyvatel je obec Plch.

Kategorie do 2000 obyvatel

Ale ani jméno Horních Ředic z tabulek umístění nevypadlo. Ředice obhájily své prvenství v kategorii do 2000 obyvatel a získaly tak další zajímavou finanční odměnu – stejně jako všichni další umístění v jednotlivých kategoriích. V Horních Ředicích tyto výhry využívají na zlepšování systému sběru odpadů. Druhé místo v této kategorii obhájilo Staré Hradiště, na třetím místě je nově obec Choteč.


Kategorie nad 2000 obyvatel

„Hattricku dosáhlo město Sezemice, které zvítězilo v kategorii největších obcí, tedy nad 2000 obyvatel. Zlato si totiž sezemičtí odvezli i za roky 2013 a 2012,“ připomněl Jiří Záliš, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. Druhé místo v této kategorii vybojovala Třemošnice, třetí je Litomyšl. „Klíčem pro hodnocení ve všech kategoriích je celková výtěžnost sběru a efektivita obsluhy nádob a pytlů při sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů v přepočtu na jednoho obyvatele. Ovšem hodnotí se také celková výtěžnost sběru nebezpečného odpadu, zapojení do zpětného odběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení i zavedení systému sběru bioodpadů,“ vysvětlil pravidla soutěže Záliš.

Skokan roku

Další hodnocenou kategorií byl Skokan roku, tedy obec, která v meziročním srovnání poskočila o nejvíce příček nahoru. V ročníku 2014 je takovou obcí Dětřichov. „Osvědčil se nám sběr plastů do kontejnerů, které jsme zavedli na přelomu let 2013 a 2014. Do té doby jsme sbírali do pytlů,“ prozradil starosta Dětřichova Tomáš Mrštný. V obci s 309 obyvateli sbírají také papír, tříděné sklo a oděvy. „A chystáme se také v souladu se zákonem na bioodpad. Požádali jsme si o dotaci na kontejnery,“ dodal starosta.

Cena kolektivního systému ASEKOL

V soutěži o Perníkovou popelnici se udělovaly i ceny kolektivního systému ASEKOL, které oceňují obce v nejvyšší dosažené výtěžnosti ve skupinách spotřební elektroniky, komunikační a informační techniky. Ocenění získávají vítězné obce ve třech kategoriích dle počtu obyvatel, ASEKOL pak ještě uděluje speciální odměnu za vůbec nejvyšší výtěžnost v rámci Pardubického kraje, bez televizí a počítačových monitorů. Vítěznou obcí v kategorii do 2000 obyvatel se staly Moravany, v kategorii do 5000 obyvatel Opatovice nad Labem a v největší kategorii nad 5000 obyvatel kraluje město Žamberk. Speciální odměnu získaly Moravany.

Elektrooskar - Cena kolektivního systému ELEKTROWIN

Zpětným odběrem elektrozařízení se zabývá i kolektivní systém ELEKTROWIN, ten svými cenami oceňuje nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení ve skupinách velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Tady v kategorii do 1500 obyvatel zvítězila obec Čeperka, kde odevzdali do zpětného odběru v průměru 4,62 kg na obyvatele v kategorii nad 1500 obyvatel město Jablonné nad Orlicí, kterým se podařilo předat k ekologické recyklaci v průměru 4,82 kg/obyvatele. Společnost ELEKTROWIN uděluje také speciální cenu a to za nejvyšší výtěžnost tzv. WINTEJNERů. Tu opět získalo Jablonné nad Orlicí.

Perníková popelnice 2015

Sotva skončil 8. ročník soutěže, už začal ten další. Soutěž Perníková popelnice za rok 2015 byla totiž zahájena už 1. ledna letošního roku. Po celý rok budou obce soupeřit ve sběru tříděného odpadu. Vyhodnocení a ocenění těch nejlepších se uskuteční na jaře příštího roku.

Další informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz.

PERNÍKOVÁ POPELNICE 2014

KATEGORIE DO 300 OBYVATEL

1. místo                                  obec Neratov                         80 000,- Kč

2. místo                                  obec Pravy                             45 000,- Kč

3. místo                                  obec Plch                                25 000,- Kč

KATEGORIE DO 2000 OBYVATEL

1. místo                                  obec Horní Ředice                 80 000,- Kč

2. místo                                  obec Staré Hradiště               45 000,- Kč

3. místo                                  obec Choteč                           25 000,- Kč

KATEGORIE NAD 2000 OBYVATEL

1. místo                                  město Sezemice                     80 000,- Kč

2. místo                                  město Třemošnice                 45 000,- Kč

3. místo                                  město Litomyšl                       25 000,- Kč

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ                 obec Neratov 

SKOKAN ROKU                      obec Dětřichov                       20 000,- Kč                            

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

KATEGORIE DO 2000 OBYVATEL      obec Moravany          5 000,- Kč

KATEGORIE DO 5000 OBYVATEL      obec Opatovice n/L    10 000,- Kč

KATEGORIE NAD 5000 OBYVATEL   město Žamberk          15 000,- Kč

SPECIÁLNÍ ODMĚNA ASEKOL          obec Moravany          10 000,- Kč

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

KATEGORIE DO 1500 OBYVATEL      obec Čeperka             20 000,- Kč

KATEGORIE NAD 1500 OBYVATEL   město Jablonné n/O   20 000,- Kč

SPECIÁLNÍ ODMĚNA ELEKTROWIN – NEJVYŠŠÍ VÝTĚŽNOST WINTEJNERŮ

                                                           město Jablonné n/O   20 000,- Kč