Dobrá zpráva

Pardubice, 8. 9. 2015 - Pro obyvatele Pardubic máme dobrou zprávu. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu město ani v příštím roce zvyšovat nebude. 

Stejně jako v předchozích letech obyvatelé Pardubic za tyto služby zaplatí 500 korun. Rozhodlo o tom představenstvo Služeb města Pardubic. 
"Představenstvo se usneslo, že poplatek zůstane na totožné částce, která se nemění už od roku 2009," konstatoval předseda představenstva Služeb města Pardubic, pardubický radní Vítězslav Novohradský (ČSSD). 

"Poplatek se nebude zvyšovat i přesto, že za tu dobu došlo k nárůstu nákladů na likvidaci odpadů," pokračoval Vítězslav Novohradský. 
"Chceme občany Pardubic motivovat k tomu, aby 
třídili odpad," vysvětlil předseda představenstva Služeb města Pardubic.