Přibližně 50 procent baterií se povaluje v domácnostech

Z průzkumu skladby komunálního odpadu realizovaného v letech 2013-2014 ve vybraných lokalitách v České republice vyšlo najevo, že množství vybitých baterií ve směsném komunálním odpadu je výrazně menší, než se předpokládalo. Hmotnostní podíl baterií ve zkoumaných vzorcích byl pouhých 0,15 %. Nenaplnily se tak předpoklady odborníků, že nevytříděné použité baterie - každoročně téměř 70 % z celkového množství dodaného na trh - končí převážně v odpadkových koších českých domácností a následně v komunálním odpadu či ve volné přírodě.

Uvedené výsledky naopak potvrzují závěry dřívějšího průzkumu Inventura realizovaného společností Recyklohraní, dle kterého se v průměrné české domácnosti nachází 49 baterií, z toho minimálně 8 použitých.

„Průzkum směsného komunálního odpadu zaměřený na množství vyskytujících se baterií proběhl poprvé v roce 2013,"říká k průzkumu Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, a doplňuje:„Od podzimu 2013 do zimy 2014 bylo odebráno celkem 106 vzorků z 11 lokalit v České republice, přičemž baterie se nacházely ve 26 vzorcích, tj. ve 25 %."

Zjištěný hmotnostní podíl baterií ve směsném komunálním odpadu byl 0,15 %. V České republice bylo podle údajů informačního systému odpadového hospodářství, který spravuje organizace Cenia, vyprodukováno 2 822 346 tun směsného komunálního odpadu v roce 2013 a 2 910 531 tun v roce 2014. Extrapolujeme-li výsledky získané ze zmíněného průzkumu na celkové produkované množství směsného komunálního odpadu, vychází, že ročně se v odpadu nachází 422 až 435 tun přenosných baterií. Toto množství představuje přibližně 15 % všech baterií dodaných na trh.

„Z výsledků průzkumu můžeme odvodit, že obrovské množství použitých baterií se nachází v českých domácnostech. Pokud se Češi rozhodnou použitých baterií se nějakým způsobem zbavit, odnesou je spíše na jedno ze sběrných míst, než aby je hodili do odpadkového koše. Výsledky průzkumu nás sice překvapily, stále však platí, že aktivní ve třídění musí být každý z nás. Určitě není na škodu, udělat doma jednou či dvakrát ročně větší úklid a všechny vybité baterie odnést na sběrné místo. Těch je v České republice již více než 19 tisíc, "uzavírá Petr Kratochvíl.