V Moravské Třebové přistoupili k odpadům správným směrem

Moravskotřebovská radnice se rozhodla k dalšímu odvážnému kroku, když zredukovala svoz komunálního odpadu z dvoutýdenního do měsíčního režimu. A odvážný krok se zřejmě vyplácí. Díky motivačnímu systému, který občanům nabízí slevy za vzorné třídění, se daří redukovat také objem směsného komunálního odpadu.

Obyvatelé svým aktivním přístupem pomáhají snižovat městu náklady na svoz odpadů a tím zároveň šetří svoji kapsu při platbě poplatku. Ti nejaktivnější ušetří díky slevám až 420 Kč z celkových 600 Kč.

Moravská Třebová je dalším městem, ve kterém je úspěšně zaveden tzv. systém MESOH, tedy „motivační a evidenční systém odpadového hospodářství“. Tímto opatřením město s předstihem reagovalo na plánovaný zákaz skládkování, který podle aktuální legislativy začne platit v roce 2024. Motivační a evidenční systém byl ve městě zaveden v roce 2017 a jednoduše spočívá v tom, že každý, kdo se do něj zapojí, získává slevy za třídění separovaného odpadu. Díky tomu se postupně snižuje množství popelnic při vývozu. Druhým rokem provozu je zaznamenán úbytek množství směsného komunálního odpadu, což právě městu umožnilo snížit frekvenci svozu a následně uspořit finanční prostředky.

 

Pozitivní výsledky zaznamenává radnice také u vytříděného množství tříděných složek odpadů. V loňském roce vytřídil každý obyvatel města 30 kilogramu papíru, 19,1 kilogramu plastů, 17,3 kilogramů skla a téměř celý kilogram nápojových kartonů. To je tedy celkem více než 67 kilogramů na osobu a rok. Z tohoto množství bylo téměř 48 kilogramů vytříděno spoluobčany prostřednictvím barevných kontejnerů, popelnic a pytlů. „Tyto výsledky jsou velmi pozitivní a je patrné, že třídění odpadů není obyvatelům Moravské Třebové lhostejné. To potvrzuje porovnání nejen s rokem 2017, kdy rozdíl ve výtěžnosti činil zhruba o 5 kilogramů na osobu a rok méně. Zlepšení pozorujeme také v delším horizontu. Vždyť v roce 2011 činilo množství vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů 50,4 kilogramů. Ve srovnání s loňským rokem 2018 se tak průměrná roční výtěžnost zvýšila od té doby o téměř 17 kilogramů,“ popsal výsledky regionální manažer Stanislav Dokoupil ze společnosti EKO-KOM, a.s.

Přestože je zatím předčasné porovnávat výsledky města s dosaženými průměry za kraj nebo dokonce za celou ČR, dovolím si tvrdit, že jsou aktuální čísla za Moravskou Třebovou velmi nadprůměrná a svědčí o opravdu úspěšném třídění ve městě,“ dodal Stanislav Dokoupil.

Občanům města byly poskytnuty také kompostéry, do kterých mohou třídit bioodpad ze zahrad a domácností. „Z našich zkušeností víme, že bioodpad tvoří až 70 % obsahu popelnic. Lidé nyní mohou pohodlně třídit všechny obvyklé složky separovaného odpadu. Veškerou produkci odpadu tak máme pod kontrolou díky načítání čárových kódů do systému MESOH,“ doplňuje Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.