Ve Vysokém Mýtě oslavily Den země tisíce lidí

Několik tisíc lidí dnes oslavilo ve Vysokém Mýtě na Ústeckoorlicku Den země. Součástí akce, která se v těchto dnech koná po celé republice, byl také naučný program třídění odpadu Barevný den. Barevné dny se pravidelně uskutečňují v rámci projektu třídění komunálního odpadu, který připravil Pardubický kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. „Ve Vysokém Mýtě se tradičně koná jeden z nejlepších Dnů země, které se během roku připomínají asi v 80 městech po celé zemi,“ uvedl koordinátor projektu Jiří Novák.


Hlavní náplní Barevného dne bylo, jako vždy, seznámit širokou veřejnost s problematikou třídění odpadu. Děti opět postavily z kelímků od jogurtů, jež shromažďovaly po celý rok, žížalu Mejťandu a čtyřikrát s ní ovinuly morový sloup na hlavním náměstí. „Letošní novinkou byl pestrobarevný obrazec leknínu z víček od PET lahví, který vytvořily na ploše zhruba 10 x 10 metrů,“ řekl Novák.

Návštěvníky čekaly též zajímavé hry a soutěže. Nechyběla ani tradiční pojízdná výstava Tonda Obal na cestách. Tato výstava už navštívila stovky míst po celé České republice a oslovila asi 600 tisíc dětí! Postavička Tondy Obala zde provází zájemce celým koloběhem odpadu od jeho vzniku až po recyklaci. „Obdivuji, jakým způsobem akci ve Vysokém Mýtě připravují. Jde o dokonalou práci lidí, kteří pro tuto věc opravdu něco dělají a nikoli pouze o ní mluví,“ prohlásil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar.

Kromě Barevného dne proběhl na náměstí Přemysla Otakara II. další bohatý program. Zájemci se seznámili se starými řemesly, s prací včelařů a sokolníků a nechyběl ani koutek domácích zvířat. Připravena byla také ochutnávka z produktů zdravé výživy a prezentace výrobků z bioplastu. „Záměrem celé akce je podpořit ekologické cítění lidí a jejich vztah k Zemi,“ doplnil vysokomýtský starosta Martin Krejza.

Podrobnější informace k Barevným dnům naleznete na: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=151