Soutěž obcí „O Perníkovou popelnici 2010“ – konečné výsledky

hodnocení množství vytříděných odpadů a efektivity sběru za rok 2010.

Obec ev. číslo Počet obyvatel Poř. 1.Q Poř. 2.Q Poř. 3.Q Poř. 4.Q pořadí
celkem
pořadí
skupina <500
pořadí
skupina 500-5000
pořadí
skupina >5000