1. díl - Proč třídíme odpady?

Mnozí z lásky k přírodě, jiní berou třídění jako součást moderního životního stylu, dalším připadá separace jako zbytečná věc. Každý z nás může ovlivnit životní prostředí i s ohledem na další generace. Tím, že třídíme, šetříme přírodu a nezhoršujeme ekologickou situaci.

Číst dál...

2. díl - Jaké odpady vznikají v domácnostech?

Velkou část toho, co vyprodukujeme doma, tvoří odpady dále využitelné. Cokoli z této kategorie lze ještě po recyklaci použít. Sem patří i tři hlavní druhy odpadu, papír, sklo a plasty. Dále kovy, nebo kompostovatelný kuchyňský odpad.

Číst dál...

3. díl - Co je to recyklace?

Pod slovem recyklace se skrývá opětovné využití materiálů získaných z odpadů. Velice důležité je dodržovat pravidla třídění odpadů, protože jedině tak lze recyklovat a tím pádem i šetřit přírodu.

Číst dál...

4. díl - Jaké jsou druhy kontejnerů?

Na tříděný sběr odpadu jsou většinou určeny barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.

Číst dál...

5. díl - Co se s odpady děje, když je vyhodíme do kontejneru?

Pochopitelně, nejdříve přijede svozová firma a odpad odveze. Obsahy barevných kontejnerů se musí dále roztřídit. Pro zopakování - papír se odhazuje do modré nádoby, sklo do zelené, plasty do žluté.

Číst dál...

6. díl - Jak se odpady recyklují?

Recyklace je zpracování odpadů na dále použitelné materiály. Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak pečlivě odpad roztřídí každá z domácností. Pokud totiž sklo, papír, nebo plasty, skončí ve směsné popelnice, odveze se tento odpad na skládku a jeho další použití není možné.

Číst dál...

7. díl - Sběr nápojového kartonu a jeho další zpracování

Donedávna nebylo pro nápojové kartony, většinou jim říkáme „krabice“ od džusů, mléčných výrobků, vína apod., využití a končily bez užitku na skládkách. V současné době se již dají v České republice nápojové kartony bez problémů recyklovat.

Sběr nápojových kartonů může probíhat různým způsobem, podle dohody obce se svozovou firmou. Existují tři základní formy sběru, jak je tomu ve vaší obci, se dozvíte na vašem obecním či městském úřadě.

Číst dál...

8. díl - K čemu slouží sběrný dvůr? Jak se recyklují kovy?

Na sběrné dvory se mohou vozit všechny druhy odpadů, tříděné i netříděné. Obsluha už každému poradí, kam přesně s nimi. Kontejnery na ulicích slouží většinou ke sběru papíru, skla a plastů, zatímco na sběrný dvůr můžete přinést třeba starý nábytek, televize, podlahové krytiny, odpady ze zahrádky, stavební suť, rozbitou pračku, apod. Nebezpečné odpady se vybírají pouze ve dvorech, které mají speciální ekosklady, odkud škodlivé látky nemohou uniknout.

Číst dál...

9. díl - Jak vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie?

V jednom z minulých dílů byla zmínka o systému Zeleného bodu. V evropské řeči se dá mluvit o systému využití odpadů z obalů. To znamená, že pokud si koupíte produkt, na jehož obalu je značka zeleného bodu můžete si být jisti, že výrobce zaplatil za recyklaci. Veškerou koordinaci mezi výrobci, svozovými firmami, obcemi a veřejností zajišťují neziskové organizace. U nás tuto funkci plní monopolní společnost Eko-kom. Zjednodušeně se dá říct, že jejím úkolem je zajistit a pohlídat, aby se recyklace uskutečnila tak, jak má.

Číst dál...

10. díl - Čím se zabývá společnost Eko-kom?

Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží musí dle zákona o obalech zpětně odebírat a znovu využívat nepotřebné obaly. Obce a města mají také ze zákona povinnost třídit odpad. A právě proto je tady Eko-kom, a.s., autorizovaná obalová společnost, která slouží tomu, aby mohly být všechny požadavky splněny. Výrobci, kteří se za poplatek zapojí do systému mají jistotu, že dostojí požadavkům zákona. Z vybraných peněz totiž prostřednictvím Eko-komu spolufinancují náklady, které obce mají na třídění komunálního odpadu. Všechny strany se tedy řídí zákonem a společnost plní roli prostředníka, či dozorce.

Číst dál...

11. díl - Nejdůležitější informace

Hlavním úkolem kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj je zvýšit procento domácností, které třídí odpad. Dalším cílem je správné třídění odpadu. Existuje několik zásad, které pomáhají šetřit životní prostředí. Minimalizovat množství odpadů, které v domácnosti vzniknou lze už při nákupu, vyplatí se preferovat náhradní obaly a náplně, po vyhození zaberou méně místa.

Číst dál...