9. díl - Jak vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie?

V jednom z minulých dílů byla zmínka o systému Zeleného bodu. V evropské řeči se dá mluvit o systému využití odpadů z obalů. To znamená, že pokud si koupíte produkt, na jehož obalu je značka zeleného bodu můžete si být jisti, že výrobce zaplatil za recyklaci. Veškerou koordinaci mezi výrobci, svozovými firmami, obcemi a veřejností zajišťují neziskové organizace. U nás tuto funkci plní monopolní společnost Eko-kom. Zjednodušeně se dá říct, že jejím úkolem je zajistit a pohlídat, aby se recyklace uskutečnila tak, jak má.

 

Princip třídění odpadu je jednotný po celé Evropě. Dělí se na tři základní skupiny, sklo, papír a plasty. I v zahraničí se musí sklo nosit do kontejnerů, které stojí poblíž domovů. Narozdíl od naší republiky, není výjimkou, že se v některých zemích oddělení sbírají i tři barvy skla. Plasty se většinou také hází do speciálních kontejnerů, ale v Německu, Rakousku, Belgii a Lucembursku se používají pytle a nádoby pro každou domácnost. Tomu se říká odvozný systém. V některých zemích se sbírá tzv. "lehká obalová frakce" - např. v Německu můžete do žlutého kontejneru vhodit kromě plastů i plechovky a nápojové kartony (krabice od džusů a mléčných výrobků). U sběru papíru většinou funguje stejně jako u skla donáškový systém. Mnohdy se ale v domácnostech objevují speciální nádoby pro tento druh odpadu.

Když budeme hovořit v číslech dozvíme se, že už 18 zemí, včetně naší republiky, provozuje jednotný systém využívání odpadů z obalů a používá značku zelený bod. V těchto zemích je takto označeno více než 400 miliard obalů.

Více než 200 milionů obyvatel má stejné možnosti třídit odpady v systémech, které využívají nepotřebných obalů a většina z nich se opravdu snaží. Třeba v roce 2002 bylo recyklováno více než 12 milionů tun obalů a to je číslo, které už rozhodně něčem svědčí! A jak je na tom ČR ve srovnání se zeměmi v Evropě? Jsme na 9. místě ze všech 18 zemí, kde fungují systémy Zeleného bodu.

Řadu dalších užitečných informací se dozvíte přímo na stránkách společnosti, která se stará o to, aby nás odpady nezavalily, http://www.ekokom.cz/