10. díl - Čím se zabývá společnost Eko-kom?

Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží musí dle zákona o obalech zpětně odebírat a znovu využívat nepotřebné obaly. Obce a města mají také ze zákona povinnost třídit odpad. A právě proto je tady Eko-kom, a.s., autorizovaná obalová společnost, která slouží tomu, aby mohly být všechny požadavky splněny. Výrobci, kteří se za poplatek zapojí do systému mají jistotu, že dostojí požadavkům zákona. Z vybraných peněz totiž prostřednictvím Eko-komu spolufinancují náklady, které obce mají na třídění komunálního odpadu. Všechny strany se tedy řídí zákonem a společnost plní roli prostředníka, či dozorce.

 

Tento systém vychází z modelů, které jsou provozovány v evropských zemích.
Eko-komu udělilo rozhodnutí o autorizaci Ministerstvo životního prostředí. Služby společnosti využívá v současnosti asi 21 tisíc klientů po celé republice. Ještě před pěti lety si pouhých 41 firem uvědomovalo, jak správně pomáhat životnímu prostředí. Nárůst jednoznačně hovoří o tom, jak důležitá a přínosná je činnost společnosti! Jejím cílem je i do budoucna stále zvyšovat procento odpadů, které se dále využívají. V roce 2002 se podařilo recyklovat 31% z celkového počtu vyprodukovaného odpadu, s každým dalším rokem se procento zvyšuje.

Společnost si je vědoma toho, že důležitý je přístup budoucích generací. Eko-kom proto pořádá celou řadu akcí pro školy, hlavně žáci mezi 8 a 12 lety jsou poutavou formou seznamováni s významem tříděním odpadu. Pro usnadnění orientace v problematice separace jsou na mnoha sběrných nádobách umístěny nálepky s jasným návodem pro spotřebitele. Projekt, který má podpořit třídění odpadu nese název Čistá obec, čisté město, čistý kraj. Jeho součástí je i znatelné zvýšení počtu kontejnerů v celé republice, v královéhradeckém kraji přibude 390 sběrných nádob. Nejvíce se jich objeví pochopitelně ve východočeské metropoli (90), v Jaroměři a Náchodě (40) a v Rychnově nad Kněžnou (30). Aby byly v roce 2005 splněny požadavky zákona na míru recyklace, je nutné do třídění odpadu zapojit nejméně 75% obyvatel. Takže pamatujte, nebuďte líní a třiďte odpad!