11. díl - Nejdůležitější informace

Hlavním úkolem kampaně Čistá obec, čisté město, čistý kraj je zvýšit procento domácností, které třídí odpad. Dalším cílem je správné třídění odpadu. Existuje několik zásad, které pomáhají šetřit životní prostředí. Minimalizovat množství odpadů, které v domácnosti vzniknou lze už při nákupu, vyplatí se preferovat náhradní obaly a náplně, po vyhození zaberou méně místa.

V zemích evropské unie je naprosto běžné mít v domácnostech kromě klasického odpadkového koše ještě tři další nádoby. Základní skupiny, které se mají třídit jsou totiž papír, sklo a plasty. Odpady objemné a nebezpečné patří na sběrné dvory, tato zařízení už jsou téměř v každém městě. Pro tříděný sběr odpadu jsou určeny barevné kontejnery. Na papír se používají nádoby modré, na sklo zelené a na plasty a sešlápnuté PET lahve popelnice žluté. Na většině z nich jsou umístěny nálepky, které přibližují, na jaké konkrétní materiály jsou nádoby určeny.

Svozové firmy, zabývající se vyprazdňováním popelnic zajišťují, aby se každý druh odpadu dostal na své místo. Obsah směsných kontejnerů se vozí na skládku, ostatní skončí u dotřiďovacích linek. Tady se ručně odpad rozdělí a podle materiálu dotřídí k recyklaci. Z papíru mohou znovu vzniknout například sešity, nebo obaly na vajíčka. Výhodou skla je možnost neomezeného opakování tavení, díky tomu se ušetří mnoho surovin. PET lahve slouží mimo jiné i k se výrobě vláken, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků. Z ostatních druhů plastů mohou vzniknou mikrotenové sáčky, fólie, nebo polystyren.