Odstranění odpadu ze zdravotnictví – spalování je často nutnost

Pardubice, 28. 2. 2013 - Odpadům ze zdravotnických a jim podobných zařízení je nutno věnovat velkou pozornost vzhledem k jejich rozmanitosti a potenciálnímu nebezpečí infekce. Odpady ze zdravotnictví se mohou dělit dle jejich vlastností na specifické a nespecifické a dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů se dělí do podskupin s počátečním označením 18 01.

Číst dál...

Dotřiďování skla na linkách je věda

Pardubice, 24. 1. 2013 – Třídící linka je důležitým stupněm v procesu recyklace odpadů. Třídící linky na papír a plasty jsou si velmi podobné, často jedna linka dokáže upravovat oba druhy odpady, byť každý zvlášť. U skla je postup dotřídění poněkud odlišný a značně složitější.

Číst dál...

Kontejnerem život tříděného odpadu teprve začíná

Pardubice, 17. 1. 2013 – Třídění odpadů nekončí vhozením odpadku do kontejneru příslušné barvy. Tato místa jsou pouhým začátkem dlouhé cesty odpadů, která končí recyklací, výrobou nového produktu. Odpady z barevných kontejnerů jsou sypány do svozových vozidel a odváženy k dalšímu nakládání. V naprosté většině případů nedochází k jejich přímému zpracování, ale jsou transportovány na třídící linky.

Číst dál...

Kolektivní systém ASEKOL

Pardubice, 11. 12. 2012 – Odpovědnost za životní cyklus výrobku včetně zajištění jeho zpětného odběru je stanovena (v souladu s evropskou legislativou) všem osobám, které uvádějí na trh v ČR elektrická a elektronická zařízení. Za tímto účelem založily významné firmy z oboru kolektivní systémy zajišťující zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování nefunkčních elektrozařízení. Všechny kolektivní systémy jsou ze zákona neziskového charakteru. Společnost ASEKOL s.r.o., v zastoupení nejvýznamnějších výrobců a dovozců kancelářské, telekomunikační, výpočetní a spotřební elektroniky, provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.

Číst dál...

Jak se recykluje papír?

Pardubice, 11. 12. 2012 – Papír patří mezi nejtradičnější sběrné suroviny. Zároveň je také materiálem, který lze snadno opakovaně využít, a to jako papírenskou vlákninu či při termickém zpracování jako zdroj energie. Nejvýznamnější formou recyklace papíru je právě jeho využití pro další papírenské zpracování.

Číst dál...