Vraťme bioodpady do přírody…

Pardubice – Globálním problémem dnešní doby se postupně stává dlouhodobě zaznamenávaný výrazný úbytek organické hmoty v půdě. Půdní organická hmota zahrnuje všechny živé půdní organismy spolu se zbytky uhynulých organismů v různých stupních rozkladu a její obsah patří k hlavním faktorům ovlivňujícím úrodnost půdy. S nadsázkou se dá říci, že řešení se najde v „odpadcích".

Číst dál...

Užitečná hromada bioodpadu

Pardubice - Bioodpad, nacházející se snad v každé domácnosti, je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Ekologické zpracování těchto odpadů tzv. kompostováním může být organizováno na 3 úrovních. V posledních letech se stává stále oblíbenějším a dostupnějším domácí či komunitní kompostování v klasických kompostérech nebo vermikompostérech s žížalami.

Číst dál...

Žížaly – správné odpadové hospodářky

Pardubice, 29. 5. 2013 - Jednou z možností ekologicky šetrného zpracovávání odpadů, přesněji řečeno biologicky rozložitelných odpadů, je kompostování. Základem procesu kompostování je biodegradace (neboli biologický rozpad) organické hmoty vlivem působení aerobních mikroorganismů v kombinaci s některými dalšími chemickými reakcemi. Zastoupení mikroorganismů není stálé a je závislé na složení kompostu a stupni humifikace (tj. rozkladu látek v půdě spojeného s tvorbou humusu). Nespornou výhodou kompostování je získání kvalitního materiálu oživeného užitečnou mikroflórou – kompostu, který zlepšuje vlastnosti půdy.

Číst dál...

Třídění vysloužilých elektrospotřebičů v Pardubickém kraji

Pardubice, 20. 5. 2013 – V uplynulém roce kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN, které se zabývají zpětným odběrem elektrozařízení, v Pardubickém kraji opět rozšiřovaly sběrnou síť, informovaly veřejnost a pořádaly osvětové a zábavné akce. To vše s jednoduchým a jasným cílem zlepšit výsledky sběru starých spotřebičů. Daří se to v Pardubickém kraji?

Číst dál...

Únor a březen – měsíce ohlašovacích povinností

Pardubice, 24. 4. 2013 – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností neboli „ISPOP" umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení z oblasti životního prostředí, a tedy i z oblasti odpadů, v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

Číst dál...