Třídění vysloužilých elektrospotřebičů v Pardubickém kraji

Pardubice, 20. 5. 2013 – V uplynulém roce kolektivní systémy ASEKOL a ELEKTROWIN, které se zabývají zpětným odběrem elektrozařízení, v Pardubickém kraji opět rozšiřovaly sběrnou síť, informovaly veřejnost a pořádaly osvětové a zábavné akce. To vše s jednoduchým a jasným cílem zlepšit výsledky sběru starých spotřebičů. Daří se to v Pardubickém kraji?

Neziskové společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN organizují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení po celé České republice již od roku 2005. Stejně dlouho také fungují na krajských úrovních, tedy i v Pardubickém kraji, kde úzce spolupracují s krajským úřadem. Společné úsilí zlepšit výsledky sběru elektroodpadu a informovat veřejnost o možnostech a výhodách na poli třídění elektra pokračovalo i v roce 2012, který byl doslova nabitý inovacemi a projekty.

V první řadě je potřeba říci, že občané Pardubického kraje se rok od roku zlepšují, a tak je vidět, že důsledná práce přináší své ovoce. „V loňském roce občané kraje odevzdali společnosti ASEKOL více než 900 tun vysloužilého elektra, kolektivnímu systému ELEKTROWIN pak přes 1 300 tun starých spotřebičů. Celkem se tak v Pardubickém kraji vybralo okolo 2 200 tun elektra, což kraj řadí k lepšímu průměru v České republice," říká Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Svůj podíl na tom mají především dva aspekty, které tvoří hlavní linie činnosti obou kolektivních systémů. Jedná se rozšiřování sběrné sítě a osvětové činnosti. Na posílení sběrných míst ASEKOL v roce 2012 vynaložil více než 1 500 000 Kč, jež se rozprostřely mezi 56 nových červených stacionárních kontejnerů na drobné elektro, 2 tzv. E-domky pro sběrné dvory, 22 klecových kontejnerů tamtéž a 8 E-boxů, tedy samostatných menších nádob na elektro. ELEKTROWIN v loňském roce do sběrné sítě investoval přes 255 000 Kč, díky kterým přispěl na instalaci 6ti kontejnerů na malé spotřebiče, 2 ekoskladů, rozšíření a zpevnění plochy dvou sběrných dvorů a na elektronické zabezpečení sběrných dvorů ve dvou městech. „Připočteme-li stávající sběrnou síť a také sběrné dvory, prodejny a servisy elektra či mobilní svozy, může se Pardubický kraj pyšnit dostatečně hustou sítí, kde mohou občané snadno a zdarma odevzdat staré elektro," vypočítává Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN.

Aby však lidé věděli, že tak mohou a mají činit, popřípadě kde a jak to mohou dělat, je potřeba provádět i činnost osvětovou. Do ní spadají jak zábavné či edukační akce pro širokou veřejnost, tak třeba i známý školní recyklační program Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, které oba kolektivní systémy spoluorganizují. Zapojené školy plní zadané tematické úkoly z oblasti třídění a recyklace, sbírají drobný elektroodpad, baterie a monočlánky. Za svou aktivitu dostávají body, které pak mohou v katalogu odměn proměnit například v novou elektroniku, sportovní potřeby, učební pomůcky a další. Navíc se v rámci tohoto projektu koná několik dílčích akcí, za něž ASEKOL či ELEKTROWIN dávají odměnu navíc. Recyklohraní se v kraji momentálně účastní 176 škol.

Dalších projektů, které měly v uplynulém roce za cíl informovat veřejnost či jinak podpořit sběr elektroodpadu, je celá řada. Za všechny jmenujme například zábavnou roadshow pro školy i veřejnost Najdi si svůj červený kontejner, která navštívila čtyři města Pardubického kraje, nebo pátý ročník Fondu ASEKOL, jenž podpořil dva projekty zaměřené na zlepšení zpětného odběru částkou téměř 60 000 Kč. ELEKTROWIN do mikroregionů obcí, které nemají vlastní sběrný dvůr, vyslal Putující kontejner, popřípadě nabídl spolupráci sborům dobrovolných hasičů. V rámci Pardubického kraje se zúčastnil deseti akcí v rámci Barevných dnů plný her. Přostřednictvím řady her a soutěží, materiálů a obsluhy stánku informoval návštěvníky akcí ve Vysokém Mýtě, Moravské Třebové, Litomyšli, České Třebové, Chrudimi, Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Svitavách o přednostech a přínosech zpětného odběru elektrozařízení.

Neziskové společnosti ASEKOL a ELEKTROWIN plánují pokračovat v úspěšné spolupráci s Pardubickým krajem i v letošním roce. Cílem je i nadále nabídnout lidem více možností a míst, kde odevzdat staré spotřebiče, a také informovat a vzdělávat, protože každý spotřebič se počítá. Z většiny z nich lze využít až 90 % materiálu, navíc se správným tříděním zabrání úniku škodlivin do přírody. Zároveň lze přírodu recyklací i přímo šetřit, mnoho surovin se totiž nemusí zbytečně vytěžit či vyrobit. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. Recyklací 100 žehliček uspoříme 2 300 kWh elektrické energie a pro výrobu nových výrobků lze využít 50 kg plastů. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba primárních surovin přímo ze Země.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz