Vraťme bioodpady do přírody…

Pardubice – Globálním problémem dnešní doby se postupně stává dlouhodobě zaznamenávaný výrazný úbytek organické hmoty v půdě. Půdní organická hmota zahrnuje všechny živé půdní organismy spolu se zbytky uhynulých organismů v různých stupních rozkladu a její obsah patří k hlavním faktorům ovlivňujícím úrodnost půdy. S nadsázkou se dá říci, že řešení se najde v „odpadcích".

Z hygienických, ekologických, ale i technických důvodů není zcela reálné napravování přirozeného koloběhu živin jejich vracením přímo do půdy. Úpravou a stabilizováním biologicky rozložitelných odpadů, tzv. bioodpadů, lze získat kvalitní a vysoce cenný produkt – kompost. Vznikající kompost používající se právě jako půdní hnojivo přispívá k udržení kvality půdy a humus, který kompost obsahuje, zvyšuje zadržovací schopnost půdy a snižuje tak např. i riziko povodní.

Základní surovinou pro kompostování jsou právě bioodpady, které se nachází téměř v každé domácnosti a průměrně tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Pardubice byl zahájen v květnu 2007. Jako pilotní lokality pro svoz byly zvoleny Nové Jesenčany a Jesničánky s převažující zástavbou rodinných domků se zahrádkami. Občanům byly bezplatně zapůjčeny speciální sběrné nádoby s intenzivním přístupem vzduchu – tzv. compostainery, které byly pravidelně vyprazdňovány. Dnes je svoz bioodpadů společností SmP – Odpady a.s. zajišťován z mnohých částí Pardubic i okolí.

„Veškerý bioodpad je z domácností svážen při pravidelném svozu v určený den vždy 1x týdně v pátek, přibližně od dubna do listopadu, speciálním svozovým vozidlem na městskou kompostárnu Dražkovice. Odvoz bioodpadů z compostainerů lze provádět střídavě stejnými vozidly jako pro běžný tuhý komunální odpad. V důsledku toho nevznikají při realizaci svozu žádné dodatečné investiční náklady ze strany vozidel," uvádí Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP – Odpady a.s. Četnost svozu biologicky rozložitelného odpadu v Pardubicích je stanovena sezonně především s ohledem na produkci zeleně ze zahrad.

„Opakovaně se potvrzuje, že ukázněnost občanů je při svozu bioodpadů dobrá. Vzhledem k důkladné informovanosti o třídění bioodpadů jsou nádoby skutečně využívány pouze na bioodpad, nevyskytují se v nich téměř žádné nečistoty a nežádoucí příměsi a jsou ke svozu přistavovány pravidelně a v určenou dobu," chválí uvědomělé občany Ing. Jiří Strouhal. „Občané bydlící v rodinném domě se zahradou v Popkovicích, Starých Čívicích, Svítkově, Doubravicích, Ohrazenicích nebo v Trnové se mohou od dubna 2013 nově zapojit do odděleného sběru bioodpadu v rámci projektu Magistrátu města Pardubic ve spolupráci se Službami města Pardubic a.s.," vyzývá Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov (přihlášky naleznete na www.bioodpad.pardubice.eu).

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz