PET - nejen nádoby na vodu, ale i atraktivní materiál

Pardubice – Recyklace plastů je v posledních několika letech velice populární záležitost. S tím, jak se plasty stále více a více šíří do všech oborů lidské činnosti, o to usilovněji se hledají nové cesty, jak plasty znovu využívat. Za symbol recyklace plastů jsou bezesporu považovány PET lahve. Jejich podíl činí v celkovém objemu tříděných plastů okolo čtyřiceti procent. PET lahve jsou mimo jiné i symbolem konzumní společnosti, nebo také nedobrého vtahu člověka k životnímu prostředí.

„Na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o materiál, který se jako plast nejdéle třídí a je pravdou, že možnosti jeho recyklace jsou velmi dobře zvládnuté. PET lahve představují velký potenciál v možnostech recyklace, dlouhodobě je o tento materiál velký zájem a celosvětově se s ním obchoduje," upřesňuje manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM a.s. Martin Lochovský.

PET lahve ze žlutých kontejnerů se nejprve na třídící lince roztřídí podle barev na čiré, modré, zelené a ostatní barvy. Slisované lahve i s etiketami a víčky pak míří k dalšímu zpracování. Před konečnou fází recyklace se PET lahve nadrtí na rozměry cca 1 x 1 cm do podoby tzv. PET flakes, neboli vloček. Flakes se dále perou ve vodní lázni, ve které se z nich oddělí etiketa i víčka a také zbytky nápojů, které obsahují. Vyprané a usušené vločky pak mohou být použity na výrobu celé řady výrobků a jsou volně obchodovatelné.

Nejjednodušší formou recyklace je jejich rozpouštění ve speciálních chemikáliích a výroba pryskyřic, které jsou surovinou pro další výrobu, např. nátěrové hmoty. Velmi populární metodou je výroba vláken. Vločky se zahřejí na teplotu přes 250°C a vytlačují se skrze trysky s velmi malým průměrem. Tak vznikne vlákno, které se po další úpravě používá jako výplň spacáků, bund, netkaných textilií, ale i pro výrobu koberců do automobilů, nebo zátěžových koberců. Odtud známé slogany o výrobě fleecových bund z PET lahví.
Další možností recyklace je opakovaná výroba PET lahví. Na jejich výrobu se mohou použít jen vysoce kvalitní vločky, které musí splňovat všechny hygienické předpisy. Podíl recyklovaných PET lahví může činit od několika až po 100 % nové lahve. Tím je zajištěna hygienická nezávadnost. „Současným trendem je snaha o maximální recyklaci nápojových PET lahví," doplňuje Martin Lochovský.

Obligátní metodou recyklace PET lahví je i výroba regranulátu, který se dá v naprosté většině případů vyrobit i z jiných, dobře vytříděných plastů a slouží k výrobě nových výrobků z daného materiálu. Regranulují se převážně plastové sáčky, fólie nebo tašky, které následně slouží k výrobě nových fólií.


Všechny uvedené technologie fungují i v České republice, a tak je možné říci, že veškeré vytříděné PET lahve se u nás mohou bez problémů zpracovat.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz