Třídit plasty, papír a sklo umíme…. Jak ale naložit s ostatními odpady?

Pardubice, 2. 5. 2013 - Mimo komodit, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech i jiné druhy odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze buď dále zpracovávat jako druhotnou surovinu, nebo je nutné jej odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Místem určeným pro shromažďování vytříděných a nebezpečných složek komunálního odpadu je sběrný dvůr.

Číst dál...

3R v odpadovém hospodářství

Pardubice, 19. 3. 2013 – V několika našich posledních článcích jste se mohli setkat s tvrzením, že „Reduce, Reuse, Recycle" není jenom heslo. Ale co vlastně tato tři podobně znějící anglická slova znamenají?

Číst dál...

Obvyklé mýty v třídění odpadů

Pardubice, 28. 2. 2013 – Ať už člověk dělá cokoliv, produkuje odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Již 2/3 Čechů aktivně třídí odpad. Ale i tito pravidelní „třídiči“ jistě někdy zaváhají, kam příslušný druh odpadu vyhodit. Existuje také mnoho mýtů, z důvodů kterých se právě zbývající třetina české populace rozhodne odpad netřídit. Jedním z nich bývá i tvrzení, že třídění odpadů je příliš komplikované.

Číst dál...

Pravidla správného třídění odpadů pro každého

Pardubice, 1. 2. 2013 – Pro správné třídění odpadů platí poměrně jasná pravidla, podle kterých ve většině případů při vyhazování odpadů nezaváháme.

Číst dál...

S nebezpečnými odpady je třeba zacházet opatrně

Pardubice, 28. 1. 2013 – Nebezpečné odpady nebo obaly jimi znečištěné mají vlastnosti, které mohou mít negativní dopad na zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí, a proto je důležité je třídit a nenakládat s nimi jako se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci.

Číst dál...