Barva pro třídění nápojových kartonů je oranžová

Pardubice, 4. 6. 2013 - Nápojové kartony jsou obaly na potraviny, které známe pod pojmem „tetrapak". V České republice se dají bez problémů recyklovat od roku 2002. Z čeho se vlastně skládají a jak je správně vytřídit?

V nápojových kartonech kupujeme džusy, mléko, víno, rajský protlak a další nápoje. Nápojové obaly patří mezi tzv. kombinované obaly, které jsou složeny z více materiálů. Ze sedmdesáti procent jsou tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníkové fólie, které zajišťují nepropustnost obalu vůči kapalinám, plynům, mikroorganismům nebo UV záření.

„Systém sběru nápojových kartonů si organizuje každé město či obec sama v návaznosti na další dotřídění. V některých městech a obcích mají systém sběru nastaven prostřednictvím pytlového svozu. Jinde se nápojové kartony sbírají do samostatných oranžových kontejnerů nebo častěji do kontejnerů s jiným tříděným odpadem (plastem nebo papírem), které jsou označeny speciální oranžovou samolepkou," říká Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s.

Například v Pardubickém kraji tak mohou občané vhazovat nápojové kartony společně s plastem do žlutých kontejnerů. Ty jsou poté vyseparovány na dotřiďovacích linkách, kde se ručně vytřídí ze směsi plastů, samostatně se skladují a následně jsou v podobě slisovaných balíků dopravovány k finálnímu zpracování.

Nápojové kartony představují velmi kvalitní surovinu a nabízí se hned několik možností jejich dalšího využití. „Vytříděné nápojové kartony putují většinou do papíren, kde jsou rozvlákněny. V rozvlákňovači jsou oddělena papírová vlákna od ostatních vrstev a dále se použijí k výrobě papíru či lepenky. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. Další možností recyklace je rozdrcení nápojových kartonů a jejich následné tepelné lisování na desky používané ve stavebnictví k využití podobnému jako u sádrokartonových desek nebo jako součást stavebních sendvičů," vysvětluje zpracování nápojových kartonů Martin Lochovský.

A jak s kartony správně zacházet? Před vytříděním je lepší nápojový karton nejprve vypláchnout malým množstvím vody, aby v něm nezůstávaly zbytky potravin, a poté řádně sešlápnout (víčka lze na obalu ponechat). Vytříděné kartony je pak možné bez obav odložit do kontejnerů označených oranžovou samolepkou, případně do speciálních pytlů, podle toho, jaký systém sběru vaše obec využívá.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz