Letní kino – místo filmových zážitků a správného třídění odpadů

Pardubice, 24. 7. 2013 – Začátek prázdnin odstartoval již osmý ročník Pardubického letního kina, který se po roční pauze opět navrátil do výjimečných prostor Tyršových sadů. Návštěvníci letního kina mají možnost každý prázdninový večer zhlédnout jak filmové novinky, tak i osvědčené filmové tituly mezinárodní i české produkce.

Pardubické letní kino je svým rozsahem a pojetím bez pochyby ojedinělou akcí v České republice. Letní kino také zaujímá aktivní přístup k třídění odpadů. Statutární město Pardubice ze svého rozpočtu vyčlenilo finanční prostředky a poskytlo nádoby na tříděný odpad. Návštěvníci kina tak mají možnost odhodit plastové kelímky od konzumovaných nápojů, kterých při provozu kina vzniká nemálo, do žlutého kontejneru na plasty.

„Pardubické letní kino již neodmyslitelně patří k prázdninovému období, průměrně sem dorazí až kolem tisíce diváků za den. Přistavěním kontejnerů na tříděný odpad se v letním kině snažíme návštěvníky motivovat k třídění odpadů. Součástí projekcí je také filmový spot na téma třídění odpadů", uvedl Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

Pro diváky je také navíc pro zpestření po dva večery v měsíci připravena soutěž, tematicky zaměřená na třídění a recyklaci odpadů. Ti nejšikovnější soutěžící jsou posléze za svou snahu odměněni vouchery na konzumaci občerstvení právě v letním kině.
Je tedy mnoho důvodů, proč ani v letošním roce nevynechat návštěvu letního kina, pod širým nebem zhlédnout film, vypít svůj oblíbený nápoj a připojit se k dobré věci, správně vytřídit vzniklý odpad.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz