Jak se ekologicky zbavit nenošeného oblečení?

Pardubice, 3. října 2013 - Obnovenou premiéru v oblasti třídění odpadů zaznamenává textil. Textilní materiály jsou mimo jiné zdrojem vláken, která měla v minulosti využití i v papírenském průmyslu. V současnosti se můžete setkat se zvláštními kovovými kontejnery pro sběr textilu, které se začaly objevovat po celé ČR.

Obyvatelé Pardubic mají možnost odkládat dále použitelný textil a obuv do 35 ks speciálních kontejnerů (bílá barva) firmy REVENGE a.s., rozmístěných ve vybraných lokalitách města. „Cca 50 % textilu může ještě posloužit svému účelu a putuje do tzv. second handů, 35 % rozstříháme a nabízíme firmám v automobilovém a strojním průmyslu, kde hadry využijí například na čištění nebo leštění," říká Vlastimil Němec ze společnosti Revenge a.s., která kontejnery vlastní. Zbylých zhruba 15 %, pro které opravdu není další využití, je uloženo na skládku, nebo může být využito pro výrobu alternativních paliv.

Dále je také možno odevzdávat použité oděvy do velkoobjemových kontejnerů (žluté barvy), které pořídila a provozuje firma Služby města Pardubic a.s. Tyto kontejnery mají v Pardubicích 4 stanoviště. Odevzdaný textil z těchto kontejnerů je využíván charitativní organizací Diakonie Broumov.

Stejně jako všechny komodity lze recyklovat i textil, který ovšem musí být dobře vytříděný a pokud možno bez nečistot. Proto je v mnoha případech vyžadováno, aby se textil do kontejnerů odkládal v zavázaných igelitových pytlích, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Z důvodu zamezení vybírání kontejnerů je kontejner vybaven menším vhozem, a tudíž je nevhodné používat velké igelitové pytle.

Takto sebraný textil putuje do třídírny, ve které je přebírán a podle jeho vlastností se dělí na 2 skupiny. První skupinu tvoří textil, který splňuje potřebné parametry a který se použije pro další nošení – tzv. princip REUSE (znovupoužití), zejména pro charitativní účely. V tomto případě funguje třídírna jako second hand.

Druhou skupinou je nenositelné oblečení a jiný odpadní textil, který se mechanicky recykluje nebo likviduje. Při recyklaci dochází nejprve k odstranění knoflíků, zipů a dalších součástí, které nesmí být obsaženy v recyklátu. To je prováděno na třídící lince. Dalším krokem je „rozdrásání textilu" – tím vznikne různorodá směs látek, která po dalších úpravách nachází uplatnění při výrobě izolací (např. vodovodní potrubí). Někdy se používá jako výplň v sedadlech automobilů nebo letadel (v tomto případě musí být recyklát ze stejného materiálu). Další uplatnění nalezne jako čistící a leštící hadry, který vznikají nařezáním zbytkového textilu.

„Třídění textilu má mnohonásobný užitek. Jednak může pomoci potřebným obyvatelům v hmotné nouzi, jednak může sloužit jako surovina pro výrobu některých speciálních materiálů, funguje jako sorbentní materiál v průmyslu a zároveň snižuje množství odpadů, které by skončily na skládce," shrnuje Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz