Budoucnost tříděného odpadu je v podzemí

Pardubice, 15. října 2013 - V celé ČR narůstá počet podzemních kontejnerů, které mají zabránit nepořádku a neoprávněnému vybírání nejen vytříděného papíru nezpůsobilými osobami. Z provozního i estetického hlediska jsou pro sběr tříděného odpadu nejlepší právě podzemní kontejnery, díky nimž se podaří udržet pořádek.

Stejně jako i jiná města (Praha, Brno, Hradec Králové, Uničov, Písek, Strakonice) se Pardubice zamýšlejí nad otázkou sběru odpadu pomocí podzemních kontejnerů. Pět kontejnerů by město chtělo nechat umístit na nábřeží Závodu míru, náměstí Dukelských hrdinů, na sídlišti Polabiny, na sídlišti Na Drážce a na třídě Míru.

Od běžných kontejnerů se tyto kontejnery liší tím, jak již sám název napovídá, že jejich část je ukrytá pod zemí. Obecně můžeme podzemní kontejnery dělit podle zapuštění na několik typů. První typ, zcela zapuštěné, jsou umístěné pod terénem. Stanoviště je tvořeno podzemními vanami, horní část kontejneru představuje sloupek s vhazovacím otvorem. Částečně zapuštěné kontejnery jsou z větší části umístěny pod terénem. Vnější část kontejneru je chráněna nástavcem s vnější dekorací. V horním víku kontejneru, které je barevně rozlišeno dle druhu sbírané komodity, je umístěn otvor pro vhazování odpadu. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové šachtě.

„Mezi nesporné výhody těchto sběrných nádob patří především to, že místo objemného kontejneru stojí na ulici pouze box o velikosti odpadkového koše," představuje přednosti podzemních kontejnerů Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Ten je určen pro vhazování příslušného odpadu - modrý vhoz slouží k ukládání papíru, žlutý vhoz je určen na plast a zelený vhoz můžeme použít k ukládání skla. „Tím je zabráněno, aby se různí „sběratelé" odpadem probírali a vyhazovali jej ven. Současně přestává být snadným terčem vandalů, kteří své jednání zakončí převrhnutím a vysypáním kontejneru. Nesmíme opomenout, že pod zemí zůstává nejen hlasitý třesk tříděného skla, ale i zápach," doplňuje radní Kroutil. Jelikož podzemní kontejner svojí velikostí nahrazuje tři kontejnery nadzemní, není třeba jej tak často vyprazdňovat jako je to nutné u kontejnerů klasických.

Nevýhodou podzemních kontejnerů může být to, že šachty pro vhazování odpadu jsou opatřené poměrně malým otvorem (cca 30 x 40 cm). Lidé proto objemnější odpad položí raději na zem a další lidé už nezkoumají, zda je kontejner plný, nebo ne a vrší odpadky kolem. Menší velikost otvoru byla zvolena z toho důvodu, aby se do podzemních kontejnerů nevhazoval odpad velkých rozměrů a kontejnery se poté nevyvážely poloprázdné.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz