Pneumatiky a jejich recyklace

Pardubice, 8. 10. 2013 - S narůstající dopravou a s tím spojenou zvýšenou spotřebou pneumatik, vyvstává důležitá otázka jejich likvidace. Nejšetrnější k životnímu prostředí je recyklace a opětovné začlenění do výroby. Obecně se dá říci, že pneumatika má díky recyklaci dva životy. První je v podobě, v jaké ji známe, a v druhém životě slouží jako materiál pro další výrobu.

Stejně jako u jiných druhů odpadů určených k recyklaci je hlavním problémem recyklace pneumatik více materiálů, které je potřeba od sebe oddělit. Pneumatika obsahuje přibližně 70 % pryže, 15 % textilu a 15 % ocelových drátů. Při recyklaci dochází nejdříve k rozsekání na kousky o velikosti cca 60 – 80 mm. Při zpracování pneumatik z nákladních aut se provádí podélné půlení a vytrhávání ocelových lan, které se předávají ke zpracovávání v hutích. Pak přichází na řadu mechanické nebo tzv. kryogenní drcení. Při kryogenním drcení se pneumatiky zmrazí ( - 80 ° C), následně se stávají křehkými, proto je lze snadno rozsekat sekacím strojem. Odstraňování nežádoucích částic (textil spojený s gumou) se provádí několika metodami. Běžně používaná v recyklačních provozech je kombinace třídění na vibračních sítech a odsávání textilních vláken.

Produktem obou postupů drcení je gumový granulát různé velikosti, který se z části vrací zpět do automobilového průmyslu a slouží k výrobě nárazníků, těsnění a pneumatik. Velké využití nachází ve stavebnictví jako příměs do asfaltu při budování silnic, jelikož výrazně prodlužuje trvanlivost povrchu a snižuje hlučnost. Další uplatnění nalézá při úpravě povrchů dětských a sportovních hřišť, nebo k výrobě bezpečnostních prahů na železničních přejezdech. Vzhledem k častým krádežím kovových poklopů se nejedno město a obce rozhodlo je nahradit jiným materiálem, nejčastěji plastem nebo právě pryžem. K výrobě jedné pryžové mříže či poklopu se využije 5 - 6 ojetých pneumatik. Mimo to jsou relativně více odolné proti chemickým posypům na silnicích a mrazu než poklopy vyrobené z plastu.

Pro úspěšnou recyklaci je nutný dostatek vstupních surovin (ojetých pneumatik). Obyvatelé ČR, tedy i Pardubického kraje, mají hned několik možností, jak se legálně zbavit tohoto odpadu. Je to buď cestou systému zpětného odběru, který představuje individuální odpovědnost výrobce nebo dovozce pneumatik zabezpečit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Dále v rámci sběrných míst pneuservisů a autoservisů, které provádí odbornou výměnu pneumatik. Posledním, v současnosti nejrozšířenějším způsobem, je odevzdání použitých pneumatik do sběrných dvorů.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz