Odpadové semináře zaznamenaly rekordní účast

Pardubice, 11. 12. 2012 - V průběhu měsíce října a listopadu 2012 se uskutečnily v bývalých okresních městech Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Pardubicích vzdělávací semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje. Seminářů se zúčastnilo celkem 130 starostů a zástupců obcí, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství. Cílem seminářů bylo poskytnout aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích.

Náplní seminářů bylo poskytnout informace ze strany zástupců kolektivních systémů zajišťující zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL a ELEKTROWIN a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. „Tyto semináře pořádáme v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a velmi nás těší velký zájem ze strany zástupců obcí,“ uvedla Petra Smuts z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Za obec Zdechovice se semináře účastnil starosta Ing. Robert Chutic: „Témata semináře byla přehledně uspořádaná, novinkou pro mě byla informace o tom, že za odevzdání odpadu můžeme dostat zaplaceno, nejen platit. Ovšem je potřeba pro to něco udělat, minimálně oslovit několik firem současně, zatímco dnes nám odpady za peníze odváží jedna firma,“ uvedl.

img 4133Za společnost EKO-KOM, a.s. na semináři vystoupil regionální manažer pro Pardubický a Královéhradecký kraj Tomáš Pešek, který přítomné zástupce obcí seznámil s jejich konkrétními výsledky výtěžnosti tříděného odpadu v obcích dle jednotlivých komodit tříděného odpadu v roce 2012 s porovnáním s vývojem v roce 2011. Dále poskytl srovnání způsobu nádobového a pytlového sběru tříděného odpadu. Účastníci semináře získali přehled o tom, jak čerpají bonusy efektivity sběru jednotlivých složek tříděného odpadu, a v průběhu přednášky se měli možnost podělit o své zkušenosti se sběrem tříděného odpadu ve svých obcích.

Společnost ASEKOL, s.r.o. prezentovala na semináři manažerka pro Pardubický a Královéhradecký kraj Lenka Vorlová, která představila principy fungování kolektivního systému ASEKOL. Účastníky semináře informovala, jakým způsobem se obce mohou zapojit do zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení a jaké paušální odměny lze čerpat. Dále informovala o probíhajících projektech a kampaních v roce 2012, které realizuje společnost ASEKOL po celé České republice, Pardubický kraj nevyjímaje. „Například jen v roce 2012 bylo v Pardubickém kraji umístěno 50 nových stacionárních kontejnerů na sběr drobného elektra. Právě o těchto kontejnerech se lidé dozvídali prostřednictvím osvětové kampaně „Najdi si svůj červený kontejner“, která měla představit „novou“ barvu v třídění odpadu,“ uvedla Lenka Vorlová.

Zpětný odběr vysloužilých domácích spotřebičů a elektrických či elektronických nástrojů na semináři zástupcům obcí představil regionální manažer pro Pardubický a Královéhradecký kraj Petr Kondýsek. Také on přítomným objasnil fungování kolektivního systému ELEKTROWIN, jakým směrem se vývoj zpětného odběru elektrozařízení doposud ubírá, kolik vysloužilého elektroodpadu se dle místa sběru do roku 2012 vybralo a jak se obce mohou do kolektivního systému ELEKTROWIN zapojit.

Na semináři dále vystoupili zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí, kteří představili projekty, které byly v Pardubickém kraji podpořeny v oblasti životního prostředí v období let 2008 až 2012. Petra Smuts, zástupkyně Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, informovala o aktuálně probíhajících projektech na území Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství, do kterých se mají obce možnost zapojit a oslovit tak své občany aktuálními tématy této problematiky.

Semináře na podobné téma budou opět probíhat v první polovině roku 2013.

opvk hor zakladni logolink rgb cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.