Zpracování skla

barevne_sklobile_skloPro recyklaci skla je nezbytné jej zbavit všech nečistot, kovů, keramiky a porcelánu. Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece ve sklárně sklo barevné. Nejdříve se sklo předtřiďuje ručně a poté na speciální automatické lince, která zajistí čistotu a vytřídění skleněných střepů. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi pro výrobu nového skla. Tato recyklační technologie šetří mnoho surovin a energie. Tímto způsobem se dá sklo znovu využívat donekonečna. Z recyklovaného skla se vyrábí hlavně lahve na minerálky a pivo. 

 

Od roku 2004 až do I. poloviny roku 2006 bylo v Pardubickém kraji svezeno celkem 9900 tun skla. V roce 2005 bylo vytříděno cca 4000 tun barevného skla, zatímco bílého skla pouze 45 tun. V posledních letech je postupně zaváděn tříděný sběr čirého skla na žádost zpracovatelů skla (z barevného nelze již nikdy čiré vyrobit). Za poslední dva roky bylo v obcích a městech Pardubického kraje postupně rozmístěno již 430 bílých nádob pro sběr bílého skla, které byly hrazeny z finančních prostředků určených na podporu separace odpadů a další nádoby se v ulicích objeví také v tomto roce!!! Sběrnou sít neustále doplňují také města a obce z vlastních finančních prostředků.

A jaké je následné využití skla? Sklo se sváží tak, aby nedocházelo k jeho stlačování a drcení během nakládky a přepravy, to by ztížilo následné třídění. Sklo je následně předáváno specializované firmě, která zajišťuje vytřídění nečistot a příměsí (kolem 8-10 %), následné dotřídění přesně podle požadavků skláren. Sklo je poté předáno ke zpracování.

barevne_sklo bile_sklo