Projekt nádob

Pardubický kraj a společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje realizuje již od roku 2003 projekt "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji".

Cílem projektu je, mimo jiné, pomoci obcím zahustit sběrovou síť na tříděný sběr tak, aby byla snadno dostupná pro občany. Dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, sklo) a pomoci ke splnění cílů krajského plánu odpadového hospodářství.

V rámci tohoto projektu jsou na žádost jednotlivých obcí zakoupeny kontejnery na tříděný sběr papíru, plastů a skla bílého nebo barevného. Tyto kontejnery jsou pak obcím zdarma zapůjčeny na dobu neurčitou. Tato nabídka je určena především pro obce, které dosud odpady netřídí, nebo pro rozšíření sběrné sítě o doposud netříděné komodity v obcích, které již odpady třídí.

O zápůjčce nádob je sepsána "zápůjční smlouva", ve které se obec zavazuje provozovat zapůjčené nádoby v systému tříděného sběru a starat se o ně.


Podmínky zapojení

Pro zapojení do projektu musí být obec členem systému EKO-KOM. Žádost o přidělení nádob z projektu lze žádat pouze písemnou formou u regionálního manažera EKO-KOMu Ing. Stanislav Dokoupil (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Žádat je možné pouze o konkrétní typy nádob. Jedná se o nádoby o objemu 1 100 litrů s horním výsypem a o objedmu1 500 litrů s dolním výsypem pro sběr papíru a plastů, sklolaminátové zvony o objemu 1 500 litrů pro sběr bílého a barevného skla.

 

Nádoby foto

Ukázky nádob na separovaný sběr odpadu, které jsou umísťovány v rámci krajského projektu.

kontejner na papír kontejner na plast  Plast papír spodní výsyp

nádoba pro sběr papíru
objem: 1 100 l
horní výsyp

pro sběr plastů a nápojových kartonů
objem: 1 100 l
horní výsyp
pro sběr plastů a nápojových kartonů
objem: 1 500 l
spodní výsyp
     
bily-zvon zvon-mix   zelený -zvon
nádoba pro sběr bílého skla
objem: 1 500 l
spodní výsyp
nádoba pro sběr bílého a barevného skla
objem: 2 x 900 l
spodní výsyp
O tento kontejner je také možno žádat!
nádoba pro sběr barevného skla
objem: 1 500 l
spodní výsyp

Podání poptávkového listu nevytváří nárok na přidělení nádob. Požadavky obcí budou konzultovány se svozovou firmou a mohou být kráceny z důvodů provozně-technických (logistika a systém svozu) nebo z důvodu převisu poptávky nad možnostmi projektu. Před přidělením nádob musí být s obcí sepsána zápůjční smlouva, kterou si můžete stáhnout níže.

 

Historie projektu nádob