Pardubice získaly další umělecký originál

Společnost ASEKOL zabývající se sběrem vysloužilého elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu „Umění třídit“ vytvořila 14 kontejnerů obohacených o graffiti design, které nyní umisťuje do krajských měst. V Pardubicích byl přitom prototyp designového kontejneru instalován na zkoušku již minulý rok. Společnost ASEKOL zabývající se sběrem vysloužilého elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu „Umění třídit“ vytvořila 14 kontejnerů obohacených o graffiti design, které nyní umisťuje do krajských měst. V Pardubicích byl přitom prototyp designového kontejneru instalován na zkoušku již minulý rok. 28. 8. 2019 byl i se závěrečným antigraffiti postřikem znovu slavnostně umístěn v ulici Josefa Janáčka. Na uměleckých a zároveň funkčních instalacích zpodobnili výtvarníci a sprejeři pod vedením Nikoly Vavrouse (Khomy) daná města a jejich dominanty. O grafický návrh a zpracování pardubického kontejneru se postaral právě Khoma. 

Neziskově hospodařící společnost ASEKOL, která je provozovatelem nejhustší veřejně dostupné sítě sběrných míst, se rozhodla projektem Umění třídit vypořádat hned s několika problémy. „Chtěli jsme netradičně upozornit na potřebu třídit vysloužilé elektro a zároveň naše kontejnery ochránit před vandaly,“ vysvětluje Karel Krejsa, ředitel systému ASEKOL, a dodává: „Uvědomujeme si svou přítomnost ve veřejném prostoru, která nemusí být vždy vnímána pozitivně, a proto jsme se rozhodli propojit účel s uměním, tedy zachovat dostupnost červených kontejnerů a přizpůsobit je místu, kde se nacházejí.“

Prototyp designového kontejneru byl do Pardubic, jako prvního města, umístěn na zkoušku již minulý rok. „Ověřili jsme si, že umělecky zpracovaný kontejner zafungoval v Pardubicích jako preventivní prvek proti vandalům. Pozitivně vnímáme také kultivaci veřejného prostoru originálními uměleckými prvky, které navíc znázorňují osobitého tvůrčího ducha krajského města Pardubice,“ doplňuje Krejsa.

O návrhy a realizaci maleb se postarali přední čeští výtvarníci a streetartoví umělci, které vedl Nikola Vavrous (Khoma). Ten zkrášlil mimo jiné i kontejner pro Pardubice znázorňující závod koní ve Velké pardubické, kdy dynamika běhu je paralelou k rychle se rozvíjejícímu městu a životu v něm. Khoma se streetartu věnuje více než dvanáct let a jeho díla jsou k vidění například v podchodech v Karviné, na vozech ostravské společnosti OZO nebo na šedesátimetrové zdi v Chýni. „Když mě oslovili z ASEKOLu, jestli bych nezkusil namalovat kontejner, nadchla mě představa vymyslet design spojující dané město a staré elektro. Z jednoho prototypu se najednou stal rozsáhlý art projekt, který nám s týmem zabral měsíce příprav. Týmová synergie fungovala skvěle v přípravách i na místě s barvami v ruce. Věřím, že díla veřejnost zaujmou,“ doplňuje Khoma k projektu.

Na výtvarných návrzích a realizaci se kromě Khomy podíleli i Ivan Svárovský (Yvans), Dalibor Krch (MAX), Michal Filák (Prorok), Jan Gruml (Slakinglizard), Nelli Plevová (VANELLI) a Oto Vehovský (Phormel). Umělci se po vytvoření návrhů sešli v Roudnici nad Labem ve společnosti MEVA, kde se červené kontejnery vyrábějí a repasují. Jednotlivé nástřiky trvaly necelé dva týdny a malby byly doplněny i o antigraffiti nátěr, pro který se společnost ASEKOL rozhodla především z úcty k uměleckým dílům, ve která se kontejnery proměnily. 


Po umístění kontejnerů, které bude probíhat v druhé polovině srpna, spustí ASEKOL hlasovací soutěž o nejoblíbenější kontejner. V soutěži budou moci obyvatelé celé České republiky vyhrát pro své město finanční dar ve výši 100 000,- Kč, který by měl být následně použit na environmentální či CSR aktivity v dané lokalitě. Všichni soutěžící si navíc každý týden zahrají o hodnotné ceny. „Obce a města pardubického kraje každý rok motivujeme v rámci soutěže Aktivní obec k osvětě a informování občanů o nutnosti sběru vysloužilého elektra, kdy obce a města s největším počtem vysbíraného elektra na osobu odměňujeme. Věříme, že originálně pomalované kontejnery v rámci projektu Umění třídit osvětě ještě více pomohou a také nás přiblíží občanům daných měst,“ konstatuje regionální manažer kolektivního systému ASEKOL Karel Vítek. Soutěž, ve které mohou vyhrát města i jednotlivci bude spuštěna 2. září 2019 na webových stránkách www.umenitridit.cz, kde se můžete o projektu dozvědět více.

ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, elektrických nástrojů, nářadí, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístrojů pro monitorování a kontrolu a výdejních automatů (skupiny 1–6). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 300 městy a obcemi a 3 000 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 17 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší veřejně dostupnou sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji společenskou odpovědnost získal prestižní národní ocenění TOP odpovědná firma. Zároveň byl za své aktivity oceněn prestižní cenou Ruban d’Honneur neboli „Stuhou cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.