Každý občan kraje vytřídí průměrně 70 kg odpadu

Pardubice, 26. 6. 2015 - Pardubický kraj obhájil prvenství mezi kraji ve tříděníodpadu. Průměrně každý občan kraje vytřídil 68,2 kilogramu plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů za rok. Krajský radní zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil výsledek označil za skvělý dárek k patnáctým narozeninám kraje. Nejlepší obcí ve sběru tříděnéhoodpadu v Pardubickém kraji a vítězem Perníkové popelnice za rok 2014 se stala obec Neratov.

Objem vytříděnéhoodpadu se oproti roku 2013 v kraji opět zvýšil, a to téměř o půl kilogramu na obyvatele. Hodnota za rok 2014 činila 44,6 kilogramu papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na osobu. "Dlouhodobě se u nás tříděníodpadůdaří. Vždyť před deseti lety činilo množství papíru, plastů, skla, nápojových kartonů 26 kilogramů na osobu za rok. Do loňského roku jsme roční výtěžnost téměř zdvojnásobili. Nadprůměrně, v rámci České republiky, se již daří třídit v podstatě všechny komodity a meziročně u nás vytříděné množství stále stoupá," sdělil radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil. 


V loňském roce bylo v kraji celkově instalováno 549 nových 
barevnýchkontejnerů. Od roku 2005, kdy se jich nacházelo v regionu přes šest a půl tisíce, se v současnosti zvýšil počet nádob na tříděnýodpad o dalších necelých šest tisíc. "To je skoro dvojnásobný nárůst a aktuálně tak mají obyvatelé kraje možnost umístit tříděnýodpad do téměř 12,5 tisíce barevnýchkontejnerů," doplnil Václav Kroutil. 
ZDARMA PYTLE I KALENDÁŘE Pardubický kraj v otázce 
odpadů dlouhodobě spolupracuje se společností EKO-KOM, a. s. Především pak spolupracují ve vzdělávacích a propagačních aktivitách či při zahušťování sítě barevnýchkontejnerů na tříděnýodpad. V současnosti jedno kontejnerové hnízdo v Pardubickém kraji slouží 142 obyvatelům, zatímco v roce 2005 to bylo číslo o 80 obyvatel vyšší. Pardubický kraj také převzal záštitu nad každoročně udělovanou cenou společnosti EKO-KOM a dalších partnerů nazvanou Perníková popelnice. Jejím absolutním vítězem se za rok 2014 stala malá obec Neratov, ve které žije jen něco málo přes 100 obyvatel. "V naší obci se věnujeme pytlovému svozu odpaduTřídění se snažíme podporovat třeba tím, že dáváme lidem zdarma pytle na odpad. A když jsme s tímto systémem začínali, tak jsme dělali velkou propagaci, abychom lidem vysvětlili, jak správně třídit," sdělil starosta Neratova Jaroslav Pulkrábek. Ten dále doplnil, že obec vydává i kalendář, kde jsou vyznačené dny, v nichž se svoz odpadů uskuteční. Na obecním úřadě v Neratově si také každý občan obce může vyzvednout stojany na pytle na tříděnýodpad. "Snažíme se především o to, aby lidé nemuseli s odpadem chodit daleko. Letos jsme koupili čtvrtý kontejner na bioodpad, tím jsme dosáhli toho, že v každé lokalitě je tento kontejner," pochlubil se Jaroslav Pulkrábek. Podle něj v Neratově také dbají na to, aby třídění bylo co nejjednodušší. "Lidem jsme říkali, že když bude naše obec dobře třídit
, budeme mít odměny. Ty pak můžeme použít k dalšímu rozvoji obce," uzavřel Jaroslav Pulkrábek. 
Vítězi Perníkové popelnice náleží též finanční odměna 80 tisíc korun. Význam soutěže shrnul krajský radní zodpovědný za životní prostředí Václav Kroutil: "Lidé si uvědomili, že tím chrání nejen přírodu, ale také že si tím vytváří i příjemné prostředí pro život. No, a že obec může získat do svého rozpočtu nějakou tu korunu navíc, to už je jen třešinka na dortu," řekl Václav Kroutil.