Nabídka výukových programů

Programy ekologické výchovy zajišťuje Ekocentrum PALETA, které nabízí široký výběr programů pro děti předškolního věku a žáky prvního a druhého stupně základních škol. V nabídce jsou i výukové programy pro střední a vysoké školy.

Výukový program ekologické výchovy je blok speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tématickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu.

Programy ekologické výchovy v Ekocentru PALETA jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro mateřské školy (MŠ), 1. – 5. ročník ZŠ a pro 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat téma programu, které odpovídá probírané látce. V nabídce ekocentra je několik skupin programů pro děti.

K provádění programů jsou připraveny specializované, výtvarně i architektonicky vhodně a zajímavě řešené učebny:

  • učebna s živými zvířaty – domácími mazlíčky,
  • učebna pro mateřské školy s textilními objekty,
  • učebna ve stylu staré chalupy,
  • dřevěný dům s krbem v Areálu Paleta.

Část programů pro děti probíhá venku v areálu ekologické výchovy Paleta, část ve třídách nebo v terénu. Programy provádí i pobočky Ekocentra PALETA v Chrudimi a v Oucmanicích, kde je pobytové centrum.

Kromě učeben jsou připraveny i speciální pomůcky k různým programům – tkalcovský stav, sada pro výrobu ručního papíru, jílová venkovní pec, zemní vrtáky na odběr vzorků půdy, klíče k určování vodních a půdních živočichů a mnoho dalších.

Předškolní třídy MŠ

Nabídka na školní rok 2011 - 2012

Základní školy: první stupeň (1. - 5. ročník)

Nabídka na školní rok 2011 - 2012

Druhý stupeň: 6. - 9. ročník ZŠ a prima - kvarta 8letých gymnázií

Nabídka na školní rok 2011 - 2012

Střední školy a učiliště, vysoké školy

Nabídka na školní rok 2011 - 2012

 

Podrobnější informace získáte přímo v Ekocentru Paleta na www.paleta.cz