Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů v roce 2022

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XVI. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2022“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2023.

Číst dál...

Semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje

Semináře pro zástupce obcí Pardbického kraje proběhnou v průběhu roku 2019. O přesném termínu seminářů budeme včas informovat.

O Perníkovou popelnici 2019

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XIII. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2019“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2020.

Číst dál...

„Odpadové semináře “ pro zástupce obcí - listopad/prosinec 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na „Odpadové semináře , které pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Náplní semináře bude mimo jiné poskytnutí aktuálních informací od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. (výsledky třídění v Pardubickém kraji, průměrná data o třídění, krajský projekt na podporu třídění odpadů, odměny obcím). Zástupci obcí budou dále seznámeni s aktuální legislativou v oblasti odpadového hospodářství či s možnostmi získání finanční podpory pro obce z dostupných dotačních titulů v oblasti životního prostředí.

Číst dál...