„Odpadové semináře “ pro zástupce obcí - listopad/prosinec 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na „Odpadové semináře , které pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Náplní semináře bude mimo jiné poskytnutí aktuálních informací od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. (výsledky třídění v Pardubickém kraji, průměrná data o třídění, krajský projekt na podporu třídění odpadů, odměny obcím). Zástupci obcí budou dále seznámeni s aktuální legislativou v oblasti odpadového hospodářství či s možnostmi získání finanční podpory pro obce z dostupných dotačních titulů v oblasti životního prostředí.

Číst dál...

Co je důležité vědět o odpadovém hospodářství v obci

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na seminář ODPADY 2015 aneb „Co je důležité vědět o odpadovém hospodářství v obci“, který pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. pod záštitou senátora Ing. Petra Šilara.

Seminář se bude konat v Domě Techniky Pardubiceve čtvrtek 23. dubna 2015.

Cílem semináře je poskytnout zástupcům samospráv měst a obcí komplexní a aktuální informace o celé oblasti odpadového hospodářství (dále jen OH) měst a obcí včetně aktuálních právních norem v oblasti OH, o praktických řešeníchhospodaření s odpady ve městech a obcích, informace o systému EKO-KOM, možnostech dotační podpory pro oblast OH či aktuální informace o odpadovém hospodářství vašeho kraje.

Na semináři vystoupí lektoři z řad Svazu měst a obcí ČR, Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., odborných firem, Státního fondu životního prostředí a zástupci kraje, kteří mají praxi a zkušenosti v oblasti hospodaření s odpady měst a obcí.

Seminář je určen pro volené zástupce samospráv měst a obcí v kraji (starosty, starostky, místostarosty, místostarostky či jiné členy zastupitelstev, popř. pro pracovníky úřadů v oblasti samosprávy odpadového hospodářství), zejména pak pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí a měst v kraji.

Seminář je pro zástupce samospráv měst a obcí ZDARMA. Podrobné informace o semináři a organizační pokyny jsou uvedeny na přiložené pozvánce.

Doufáme, že je pro Vás naše nabídka zajímavá a že Vás budeme moci na semináři přivítat.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Odpadové semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje v roce 2013

V měsíci září 2013 proběhly odpadové seminář pro starosty a zástupce obcí Pardubického kraje, kteří se v obcích zabývají problematikou odpadového hospodářství.

Semináře proběhly v těchto termínech a v těchto městech:

 • úterý 10. září 2013 od 9.00 do 12.00 hodin, Pardubice

 budova Reálky Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí č. 120, Pardubice, sál Jana Kašpara, přízemí

 • čtvrtek 12. září 2013 od 9.00 do 12.00 hodin, Chrudim

 MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim, velká zasedací místnost, 2. patro, č. dveří 340

 • čtvrtek 19. září 2013, od 9.00 do 12.00 hodin, Svitavy

 MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy, velká zasedací místnost  

 • čtvrtek 26. září 2013, od 9.00 do 12.00 hodin, Ústí nad Orlicí

 MěÚ Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, zasedací místnost zastupitelstva

Náplní semináře bylo poskytnout aktuální informace autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. (hodnocení systému třídění odpadů v obcích, porovnání výsledků výtěžnosti tříděného odpadů přihlášených obcí, novinky z činnosti systému EKO-KOM) a aktuální informace kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN, zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení, a kolektivního systému ECOBAT, zajišťujícího zpětný odběr baterií.

Program semináře:

8.45 -  9.00       prezence

  9.00 - 10.00    Informace o systému společnosti EKO-KOM, a.s. (Mgr. Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny / Ing. Jiří Záliš, regionální manažer)

10.00 – 10.30    Informace o systému zpětného odběru EEZ společnosti ASEKOL s.r.o. (Lenka Vorlová, regionální manažerka)

10.30 – 11.00    Informace o systému zpětného odběru EEZ společnosti ELEKTROWIN a.s. (Ing.  Daniel  Tomášek, externí poradce)

11.00 – 11.15    Informace o krajských projektech na podporu třídění odpadů a možnostech zapojení pro obce (Petra Smuts, konzultant RRA PK)

11.15 – 11.45    Informace o zpětném odběru přenosných baterií v ČR a Pardubickém kraji pro obce   (RNDr.  Petr  Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT s.r.o. / Eva Gallatová)

11.45 – 12.00    Diskuse a ukončení semináře

Kontaktní osoba:

Petra Smuts

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

Tel: +420 466 053 920+420 466 053 920

GSM: +420 773 126 628+420 773 126 628

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odpadové semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje v roce 2012

V průběhu měsíce října a listopadu 2012 probíhají vzdělávací semináře pro starosty a zástupce obcí Pardubického kraje, kteří se v obcích zabývají problematikou odpadového hospodářství. Na seminářích získají účastníci aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích a informace o kolektivních systémech.

Semináře probíhají v těchto termínech a v těchto městech:

 • úterý 16. října 2012 od 9.00 do 12.00 hodin, Chrudim

MěÚ Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim, velká zasedací místnost, 2. patro, č. dveří 340

 • čtvrtek 18. října 2012, od 9.00 do 12.00 hodin, Ústí nad Orlicí

MěÚ Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, zasedací místnost zastupitelstva

 • úterý 23. října 2012, od 9.00 do 12.00 hodin, Svitavy

MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy, velká zasedací místnost  

 • úterý 13. listopadu 2012 od 9.00 do 12.00 hodin, Pardubice

budova reálky Krajského úřadu Pardubického kraje, Sál Jana Kašpara, Komenského náměstí č. 120, Pardubice

img 4135
Náplní semináře bude poskytnutí informací ze strany zástupců autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a zástupců kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení, společností ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Dále se na semináři účastnící dozví základní informace o probíhajícím projektu na území Pardubického kraje či zhodnocení aktivit Pardubického kraje za uplynulé 4 roky v oblasti odpadového hospodářství.

Odpadové semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje

V průběhu měsíce června 2011 proběhly v městech Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy odpadové semináře, na kterých byly prezentovány aktuální informace o hospodaření s odpady v obcích, informace o kolektivních systémech a o možnostech čerpání dotací z OPŽP na úseku odpadového hospodářství. Seminář byl určen pro starosty a zástupce obcí Pardubického kraje, kteří se v obcích zabývají problematikou odpadového hospodářství. Seminářů se zúčastnilo celkem 60 účastníků.

 

Náplní seminářů bylo poskytnout informace zástupců autorizované obalové společnosti EKO-KOM a zástupců kolektivních systémů zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL ([rokdownload menuitem="164" downloaditem="107" direct_download="true"]prezentace powerpoint[/rokdownload]) a ELEKTROWIN [rokdownload menuitem="164" downloaditem="108" direct_download="true"] (prezentace powerpoint)[/rokdownload]. Dále se na seminářích bylo možné dozvědět základní informace o probíhajícím projektu a možnosti zapojení obcí.

Prezentace ze seminářů naleznete zde:

 

 • úterý 21. června 2011, Chrudim - [rokdownload menuitem="164" downloaditem="109" direct_download="true"]prezentace RRAPK[/rokdownload] |  [rokdownload menuitem="164" downloaditem="122" direct_download="true"]prezentace EKOKOM[/rokdownload]
 • úterý 21. června 2011, Pardubice - [rokdownload menuitem="164" downloaditem="110" direct_download="true"]prezentace RRAPK[/rokdownload] |  [rokdownload menuitem="164" downloaditem="121" direct_download="true"]prezentace EKOKOM[/rokdownload]
 • úterý 28. června 2011, Ústí nad Orlicí - [rokdownload menuitem="164" downloaditem="112" direct_download="true"]prezentace RRAPK[/rokdownload] |  [rokdownload menuitem="164" downloaditem="113" direct_download="true"]prezentace EKOKOM[/rokdownload]
 • úterý 28. června 2011, Svitavy - [rokdownload menuitem="164" downloaditem="111" direct_download="true"]prezentace RRAPK[/rokdownload] | [rokdownload menuitem="164" downloaditem="114" direct_download="true"]prezentace EKOKOM[/rokdownload]