Soutěž obcí „O Perníkovou popelnici 2011“ – konečné výsledky

hodnocení množství vytříděných odpadů a efektivity sběru za rok 2011.

ObecSoutěžní
skupina
Poř. 1.QPoř. 2.QPoř. 3.QPoř. 4.Qhodnocení
NO
hodnocení
BIO
hodnocení
EEZ
hodnocení
SO
pořadí
ve skupině
celkové
pořadí